Porezna uprava kuca na vrata freelancera

Porezna uprava FBiH je prije pola godine počela aktivnosti na prikupljanju informacija o građanima FBiH koji zarađuju novac u inozemstvu i naplaćuju ga putem PayPala ili nekih drugih servisa. Analizom je utvrđeno da su 843 osobe iz FBiH u posljednje tri godine ostvarili ukupan prihod od 37 miliona KM i to godišnje od 10.000 KM i više.

Porezna uprava Federacije BiH trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka više od 10.000 KM. Međutim, poručuju da je u cilju Porezne uprave Federacije BiH poštivanje načela pravednosti prema svim poreznim obveznicima, što znači da će svi prihodi iz inostranstva bez obzira na visinu biti predmet obrade Porezne uprave Federacije BiH u narednom periodu.

Porezna uprava Federacije BiH je sa ovom aktivnošću započela prije pola godine kada je svim bankama na teritoriji Federacije BiH upućen poziv da dostave podatke o fizičkim licima koja su tokom 2015, 2016. i 2017. godine putem PayPal sistema, MoneyGram i drugih servisa plaćanja ostvarili prilive na transakcijski račun u ukupnom iznosu od 10.000 KM i više u toku jedne godine. Postupajući po navedenom zahtjevu banke su dostavile tražene podatke. Analizom dostavljenih podataka konstatovano je da su 843 fizička lica sa prebivalištem na području Federacije BiH putem PayPal sistema, MoneyGram i drugih servisa u iznosima od 10.000 KM i više u toku jedne godine u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod u iznosu većem od 37 miliona KM.

Porezna uprava Federacije BiH se prvo opredijelila za kontrolu građana koji imaju prilive iz inostranstva na godišnjem nivou veće od 10.000 KM, iz razloga što se prednost za kontrolu uvijek daje velikim poreznim obveznicima, gdje se očekuje da će se utvrditi veće obaveze.

“Porezna uprava je uputila poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koja ostvare prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca da prijave i plate porez na dohodak. Obveznik poreza na dohodak je rezident Federacije BiH koji je ostvario dohodak po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i priliv novca u vidu poklona oporezivih po kantonalnim propisima”, kazali su nam iz te institucije.

Sve osobe koje su u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod iz inostranstva dužne su da u roku od 30 dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu. Nadležne u Poreznoj upravi smo pitali na osnovu kojeg člana zakona mogu naplatiti porez freelancerima koji prihod ostvaruju u inostranstvu.

“U članovima od 27. do 34. Zakona o Porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), obuhvaćeni su svi načini oporezivanja i plaćanja svih vrsta dohotka propisanih Zakonom. Također, Članom 70. b Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, broj 30/18) propisano je da “Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz člana 12. stav (4) tačka 3) Zakona o porezu na dohodak a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog odbitka iz člana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak”, kazali su.

“Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH propisano je da fizičko lice – građanin koje ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM”, navode iz Porezne uprave FBiH.

(klix)

Pogledaj i ovo

Kako otpočeti planiranje pametne kuće ?

Planiranje pametne kuće može biti dug i složen proces, ali postoji nekoliko koraka koji mogu olakšati početak i osigurati uspješno planiranje

KNX sustav ili klasična elektro instalacija ?

KNX sustav se razlikuje od klasične elektroinstalacije po tome što pruža mnogo veću fleksibilnost i …