Srebrenik.NET / Aktuelno / Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik – Najznačajnija rasprava o stanju vodosnabdijevnaja

Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik – Najznačajnija rasprava o stanju vodosnabdijevnaja

Prema očekivanju, najznačajnija rasprava na 14. po redu sjednici Općinskog vijeća Srebrenik vođena je o Informaciji o stanju vodosnabdijevnaja na području ove općine za protekli period tekuće kalendarske godine.

Nakon gotovo dvosatne rasprave u kojoj je posebno istaknut višedecenijski problem vodosnabdijevnaja na mjensom području Tinje i nedostatka pitke vode te i u drugim naseljima koja oskudijevaju s dovoljnim količinama vode za piće, poput naselja Ravnuše i drugih, zbog kompleksnosti ove problematike pomenuta informacija vraćena je na doradu, kako bi se konkretizovale sve aktivnosti koje je urgentno potrebno uraditi već do kraja ove godine.

Naime, riječ je o utvrđivanju dinamike na dosadašnjim aktivnostima na izgradnju bunara B-5, projektno-tehničke dokumentacije bunara Ekonomija-2 i Krč u Tinji, ispitivanja njihove izdašnosti, a što bi trebalo uraditi, kako je rečeno, najkasnije do decembra ove godine. Također, u informaciji koja će biti dorađena trebali bi biti prezentovani i podaci o aktivnostima na realizaciji sredstava iz Saudijskog fonda za razvoj.

Uz pomenuto, značajnu raspravu na današnjem zasijedanju OV u Srebreniku izazvala je i Informacija o aktuelnoj problematici deponovanjna komunalnog otpada na području općine Srebrenik u 2016. I 2017. Godini. S obzirom na činjenicu da se zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Srebrneik vrši njegovom distribucijom na regionalnu deponiju u Doboju, za šta se na godišnjem nivou za subvencionirnaje troškova odvoza smeća iz općinskog budžeta izdvajaju sredstva od oko 250.000 maraka, rješavanje ovog problema, kako je u raspravi rečeno, jedno je od ključnih komunalnih pitanja. S tim u vezi usvojen je zaključak da se oformi radno tijelo koje će imati zadatak da u naredna tri mjeseca sagleda detaljno svu problematiku zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik i ponudi najadekvatnije trajno rješenje ovog problema. U tom smislu, uz povećanje obuhvata korisnika odvoza smeća, prioritet bi trebalo biti primarno selekcioniranje otpada, rjeešavanje problema reciklaže i izgradnja pretovarne stanice, kao i nabavka specijalizovanog vozila za presovanje otpada, čime bi se volumen otpadnog materijala znatno smanjio.

Na današnjoj sjendici OV, uz sve sugestije i priejdloge u formi nacrta usvojena je Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, objekata u oblasti trgovine, zanatstva i uslužnih djelanbtosti na području općine Srebrenik. Inače, ovaj nacrt će proći i javnu raspravu, a priliku da svoje sugestije i prijedloge daju imat će i sve zainteresirane strane u ovoj oblasti. Bez veće rasprave usvojen je Izvještaj o radu Javnog preduzeća Veterinarska stnaica za 2016. Godinu, kao i Izvještaj o radu boračkih organizacija za proteklu godinu, uz sugestiju da se obilježavanje značajnih datuma iz proteklog odbrambneo-oslobodilačkog rata mora posvetiti znanto veća pažnja. Općinsko vijeće Srebrenik danas je prihvatilo i prijedloge odluka o izdvajanju naselja Pirage iz sastava mjesne zajendice Sladna i naselja Crvneo Brda iz sastava mjesne zajednice Jasenica.