Srebrenik.NET / Članci, fotke i video / Gradska hronika / Održana 13. sjednica OV Srebrenik

Održana 13. sjednica OV Srebrenik

Trinaesta po redu sjednica OV Srebrenik bila je u znaku usvajanja izvještaja o izvršenju općinskog budžeta sa izvještajem o troškovima tekuće budžetske rezerve za prvo polugodište ove godine.

Kako je navedeno u ovom dokumentu,  od ukupno 14 miliona 97 hiljada KM planiranih prihoda za 2017. godinu,  u njenoj prvoj polovini budžet općine Srebrenik u prihodovnoj strani realizovan je u iznosu od oko 5 miliona i 20 hiljada KM ili 71,23 posto u odnosu na planirane. U odnosu na 13 miliona 241 hiljadu planiranih rashoda za budžetsku 2017. godinu, zaključno s 30. 6. 2017. godine rashodi su iznosili oko 4 miliona i 47 hiljada KM. S tim u vezi, u prvoj polovini ove godine iskazan je suficit u iznosu od 973.195 KM.

Kada je riječ o tekućoj budžetskoj rezervi, u odnosu na planiranih 93.300 KM, u prvoj polovini ove godine utrošeno je 41.840 KM. U raspravi o ova dva dokumenta, vijećnici su istakli  problem manjeg priliva sredstava s viših nivoa vlasti, kao i da bi  socijalna izdvajanja trebalo usmjeriti kroz Centar za socijalni rad. Ističući da se u naredna dva mjeseca očekuju sredstva u iznosu od 250.000 KM s kantonalnog nivoa za adaptaciju zgrade Općinskog suda, 125.000 KM od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja, te 400.000 KM putem resornog kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović, naglasio je da bi u tom pogledu priliv sredstava s nivoa TK trebao biti znatno veći. No, potreban je veći angažman izvršne vlasti, ali i predstavnika ove općine u Parlamentu Federacije BiH, kako bi se poboljšao priliv sredstava i s nivoa Federacije BiH, naglasio je  načelnik Omerović.

Bez veće rasprave usvojene su odluke o usvajanju i provođenju Prostornog plana općine Srebrenik za period do 2035. godine, zatim nacrti odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama neposrednom pogodbom u vlasništvu općine, utvrđivanju janvog interesa za izgradnju nove trase makadamskog puta u naselju Potpeć, kao i nacrti odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta u naselju Ćehaje i regulaciju dijela korita rijeke Tinje u mjestu Ormanica.

Prema riječima predsjedavajućeg OV Ibrahima Zukića, Informacija o projektu toplifikacije gradskog područja Srebrenika vraćena je na doradu, kako bi se do narednog vijećničkog zasijedanja pripremio kvalitetniji dokument s preciznijim pokazateljima o iskoristivosti dosadašnjih kapaciteta, broju priključaka, te broju potencijalnih novih korisnika toplotne energije s gradske toplane. Uz sugestije da je potrebno sačiniti socijalnu kartu boračke populacije, s preciznim stanjem njihovog materijalno-socijalnog statusa i potreba, usvojena je Informacija o socijalnom statusu korisnika boračko-invalidske zaštite za 2016. godinu.

Dosta polemičnu raspravu izazvala je i Informacija o dosadašnjim aktivnostima na izgradnji nove autobuske stanice u Srebreniku. Nakon što su iznijeli svoje stavove,  investitori, predstavnici resornih općinskih službi i sami vijećnici, kako je istakao predsjedavajući Zukić, usvojen je zaključak da se u cilju što kvalitetnijeg i što hitnijeg rješavanja ovog problema, angažuju i predstavnici općine Srebrenik i investitori, kako bi se iznašlo kvalitetno rješenje ovog problema, a građani konačno dobili savremenu autobusku stanicu.

Informacija o održavanju koride povučena je s današnjeg vijećničkog zasijedanja.

The post Održana 13. sjednica OV Srebrenik appeared first on Radio Srebrenik.

Powered by WPeMatico