Održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Danas je održana 13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Na ovoj sjednci gradski vijećnici su razmatrali 19 tačaka dnevnog reda.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili nekoliko odluka koje se tiču visine zakupnine za izdavanje u zakup javnih površina, neizgrađenog gradskog zemljišta i naknade za taxi stajališta. Također usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti JP „Parkinzi“ za investiciona ulaganja u objekat Sportske dvorane a koja se odnosi na renoviranje sanitarnog čvora i strujnog ormara u iznosu od 10.000 KM u istoj.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o pokretanju inicijative za izmjenu trase autoputa Tuzla-Brčko-Orašje. Ovom odlukom Gradsko vijeće Grada Gradačac  insistira da buduća trasa autoputa Tuzla-Brčko-Orašje na području grada Gradačac bude projektovana i izgrađena u neposrednoj blizini  magistralne ceste M.1.8.  Tuzla-Brčko-Orašje i na taj način omogući  najekonomičniju povezanost privrednih, turističkih i prijevoznih kapaciteta Grada Gradačac i Grada Srebrenik sa Tuzlom kao administrativnim sjedištem Tuzlanskog kantona, kao i sa ostalim dijelovima TK.

Gradsko vijeće je također usvojilo i Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na cijene vodnih usluga za 2022. Godinu.

Imenovana su dva člana Gradske izborne komisije Gradačac kao i zamjenik predsjednika Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava.

Vijećnici su usvojili i  Prijedlog plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Gradačac za 2022. godinu i Prijedlog plana poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2022. godinu.

Vijećnici su se upoznali s Informacijom o stanju poljoprivrednog  i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera, Informacija o vrednovanju rada osnovnih i srednjih škola u školskoj 2020/21. godinu i Informaciju o provedenim aktivnostima vezanim za inicijativu za otvaranje hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

Na kraju sjednice vijećnici su podnijeli niz inicijativa i prijedloga.

Powered by www.Srebrenik.net

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …