Srebrenik.NET / Srebrenik / Objavljena preliminarna rang lista korisnika za izgradnju novih i za sanaciju postojećih stambenih objekata na području općine Srebrenik

Objavljena preliminarna rang lista korisnika za izgradnju novih i za sanaciju postojećih stambenih objekata na području općine Srebrenik

Javni oglas za izbor predsjednika i članova upravnih odboraJU-a čiji je osnivač općina Srebrenik

Komisija za odabir korisnika Programa za oporavak od poplava je danas  objavila preliminarnu rang listu korisnika za izgradnju novih i za sanaciju postojećih stambenih objekata na području općine Srebrenik. Na preliminarnu listu aplikanti mogu uložiti prigovor u roku od 14 dana. Navedenu preliminarnu listu možete u pdf. formatu preuzeti ovdje:

pdfPreliminarna lista1.14 MB16/03/2018, 13:11