Srebrenik.NET / Aktuelno / Novoizgrađena autobuska stanica u Srebreniku mora da se ruši?!

Novoizgrađena autobuska stanica u Srebreniku mora da se ruši?!

Srebrenik.NETwork je došao u posjed Rješenja izdatog od strane Općinske službe za finansije i inspekcijski nadzor u kojem se navodi da se investitoru naređuje Rušenje – Uklanjanje ilegalno izgrađenog dijela nove autobuske stanice.

Kako saznajemo, na parceli gdje je bez građevinske dozvole izgrađena autobuska stanica predviđeno je više stambeno – poslovnih objekata i da pored navedenog investitor “Marković” d.o.o. nema riješene za imovinsko pravne odnose na zemljištu bivše fabrike “Interplet” na kojoj je izgradio objekte za autobusku stanicu.

Firma “Marković” d.o.o. je u vlastištvu našeg uvaženog Općinskog vijećnika g-dina Ante Markovića koji je također Direktor u Firmi ZIN – INVEST d.o.o..

Da li će ovo rješenje biti ispoštovano? Da li će jednog dana proraditi nova autobuska stanica? Da li će prestati politička prepucavanja kada su u pitanju korisne stvari? – ostaje nam da vidimo!