Nastavak – 42 Sjednica OV

Osim JU GRADSKA APOTEKA dosta rasprave izazvao je i izvještaj JU ” Centar za kulturu i informisanje ” čiji menadžment očigledno ne zna gdje i u kom smijer ide. Na OV direktor ove ustanove je predložio da nađe strateškog partnera te da izda kino dvoranu koja bi u buduće imala višenamjensku ulogu , odnosno služila bi kako za održavanje koncerata , tako i za organiziranje pozorišnih i kino projekcija. Glavni problem ove JU jeste i rastrošno grijanje na koje ova JU troši pozamašna sredstva.

Kada je u pitanju ovaj izvještaj ja sam ponovio da je prava šteta što ova vlast nije imala viziju da je ovaj objekat bio idealan za smještanje nove zgrade općine , čime bi se spasio i ovaj dom kao i njegovi uposlenici,a općina se nebi kreditno zaduživala . Još sam napomenuo da menadžment ove ustanove mora organizirati lokalnu televiziju koja bi pratila sva događanja na područiju naše općine . Ova ustanova ima za to i uslove i veoma dobare i stručne ljude. A organiziranjem lokalne televizije dala bi se šansa za upošljavanje i mladih žurnalista na područiju naše općine.

Nadam se da će ova ustanova sada znati gazdovati i sa antenskim stubom na Majevici , koji je sada u njenoj nadležnosti te da će se i otuda obezbijediti novčana sredstva.

Izvještaj JU ” Sportsko-rekreativni centar je poražavajući , u prilogu donosim strukturu uposlenika koji za godinu dana ostvare promet 212.552,38 Km gdje je oko 50 % sredstava iz Budžeta opžine Srebrenik. Ova ustanova se mora privatizirati jer je ogroman teret općinskom budžetu.

Zaključak :

Općina Srebrenik ima perspektivu , potrebno je posložiti stvari i ljude natjerati da rade svoj posao i da poštuju zakone. Izdići se od političkih partija i nezamijeranja , potrebno je svakome ukazati na njegove pogreške i pokušati mu dati smijernice i ukazati da moramo izgraditi modernu općinu sa kvalitetnim cestama , dobrom bezbijednosnom situacijom i dobrim uslovima za život.

Pogledaj i ovo

REGISTRACIJA AUTA U BOSNI i HERCEGOVINI

Nakon sto uplatite sve sto je potrebno da se auto registruje u BiH, sve te …

TRIBINE – GRADINA

Evo informacije o izgradnji tribina na stadionu u Srebreniku, koja je dostavljena za sledeću sjednicu …

Komentariši