Super računar
Super računar

Kako povećati brzinu prenosa podataka na linux serveru ?

Da ne zaboravim(o):

$ sysctl -p /etc/sysctl.conf
net.core.default_qdisc = fq
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.core.rmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 16777216

Ako linux server ne daje one performanse, prilikom prenosa podataka preko mreže sa jednog servera na drugi, tada treba podesiti parametre u kernelu zaduzene za prijenos podataka preko mreže. U osnovi imamo segmente, pakete i frejmove koji imaju određenu veličinu kada se podaci prenose kroz OSI Model. Svaki prijenos iz jednog layera u drugi traži da se potvrdi ovaj prijenos podataka. Standardne postavke veličine ovih segmenata, paketa, frejmova su definisane godinama i godinama prije, kada još nije bilo brzih Gigabit mreža. Eh, sada kada se to podesi na bolje vrijednosti ima sve da “leti” …

— par minuta kasnije —

Podešeno je, preko ovih gore parametera, malo više 🙂 nego što to je po defaultu u kernelu. I šta smo dobili ? Dobili smo da umjesto sa 300Kb/s prijenos podataka “leti” sa 7-8 MB/s. I to je to .. 🙂 ( I članak mi treba da služi kao podsjetnik kada sljedeći puta neki server bude trebao da se podesi da bude “brži” 🙂 ).


Fajl 1:
245,436,776 100% 7.54MB/s

Fajl 2:

222,433,148 100% 7.92MB/s

Pogledaj i ovo

Uvezati harddisk spojen na router sa linux mašinom

Jedan odličan router koji koristim već 5 godina je od firme AVM Fritzbox 7490. Odličan router za privatnu upotrebu koji nudi sve što napredniji korisnik treba. Ali ...

Porezna uprava kuca na vrata freelancera

Porezna uprava FBiH je prije pola godine počela aktivnosti na prikupljanju informacija o građanima FBiH …