JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d.

Komunalne usluge u Srebreniku su u rukama Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d.. U domen njihovi usluga su isporuka vode za piće, odvodnja otpadnih voda kao i prečišćavanje otpadnih voda.

Kao Javno preduzeće dobili su od strane Općinskog vijeća Srebrenik i dozvolu da upravljaju zgradama u Srebreniku.

Adresa preduzeća je :

JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d.

Ul. 211. Oslobodilačke brigade

75350 Srebrenik

Tel: +387 35 644 214 Fax: +387 35 645 758

Email za pitanja vodosnabdijevanja: [email protected]

Email za pitanja upraviteljstva nad zgradama: [email protected]

Web stranica im nije u funkciji godinama, ali da upotpunimo informaciju:

http://www.vik-srebrenik.com.ba/

Pogledaj i ovo

Uređujemo Grad Srebrenik da nam svima bude ljepši i radimo na poboljšanju komunalnih usluga

Da se građani, kako se savjesno odnose i plaćaju račune za električnu energiju, kablovsku uslugu, internet pristup, vodovod isto tako odnose i prema uslugama i zakonom propisanim obavezama kada je komunalna djelatnost u pitanju.

Istraživanje o prihodima, siromaštvu i uslovima života građana BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku provodi, prvi put u …