Javna rasprava po pitanju nacrta Odluke o privremenom korištenju javnih površina u Gradu Srebreniku

Ljetne baste

Javna rasprava po nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina u Gradu Srebreniku

Poštovani građani, na sjednici Gradskog vijeća grada Srebrenika održanoj dana 13.06.2024. godine, usvojen je nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina u Gradu Srebreniku, čiji je obrađivač Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenika. Budući da se radi o donošenju odluke koja može imati uticaja na promjene životnih okolnosti građana grada Srebrenika, neophodno je, shodno članu 2. Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 11/04, i „Službeni glasnik grada Srebrenik“, broj: 10/23), organizovati javnu raspravu kako bi se obezbijedilo učešće građana u odlučivanju o materiji obrađenoj predmetnom odlukom.

Javna rasprava po nacrtu Odluke o privremenom korištenju javnih površina u Gradu Srebreniku će se organizovati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenik, a ista će trajati 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Grada Srebrenika tj. od danas 19.06.2024. godine. Pravo učešća imaju svi građani sa pravom glasa. Građani će svoje sugestije, prijedloge i primjedbe moći iznijeti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenik, svakim radnim danom u periodu od 11:00 do 13:00 sati, za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave. Svoje sugestije, prijedloge i primjedbe građani će moći predati i na protokol ovog organa, a iste će moći poslati ovom organu putem pošte. Kako bi se obezbijedilo učešće što većeg broja građana u javnoj raspravi, ista će biti najavljena i na lokalnim medijima. Kako bi se građani upoznali sa predmetnom materijom, u formi pdf dokumenata objavljujemo zaključak Gradskog vijeća Grada Srebrenik broj: 01-19-282-2/24 od dana 13.06.2024 kao i nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina u Gradu Srebreniku, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća grada Srebrenika, dok će isti građanima biti dostupni i u prostorijama ove Službe.

Također provjerite

Projekt opremanja objekata mjesnih zajednica u Srebrenik

Grad Srebrenik započeo je značajan projekt opremanja objekata mjesnih zajednica, čime se po prvi puta …

Uvod u računarske mreže: Korištenje mreža u UNIX sistemima

Uvod u računarske mreže: Korištenje mreža u UNIX sistemima Uvod UNIX sistemi su poznati po …