Intervju sa Nihadom Omerovićem kanidatom SDA za načelnika općine Srebrenik

Potencijalni načelnik općine Srebrenik ispred Stranke Demokratske Akcije (SDA), gosp. Nihad Omerović našao je vremena da nam odgovori na par pitanja. Iako u nezavidnoj situaciji, s obzirom na promašaje u radu SDA Srebrenik, koji se vežu za imena bivših NIhad Omerovicnačelnika iz redova ove stranke, gosp. Omerović je odlučio da svoju političku karijeru i ime stavi na glasački listić. Da li je biti samo jedan više potrošeni kadar za SDA Srebrenik vidjeti ćemo na izborima za par dana.

Konkretne odgovore na pitanja o njegovoj viziji Srebrenika u sljedećih par godina i šta običan čovjek treba uraditi u ovakvom ekonomskom okruženji nismo mogli da dobijemo, šteta. Zato smo dobili dosta političkog marketinga u odgovorima za koji nismo pitali. Takođe smo i  web stranicu www.NihadOmerovic.com pokušali da pregledamo, koju gosp. Nihad Omerović spominje u intervjuu, ali izgleda još nije puštena online. Da li će biti online do izbora vidjeti ćemo, uglavnom je hvale vrijedan potez ako se odradi i biti će pomak u odnosu na dosadašnje kandidate.

Intervju u cjelini možete pročitati u ostatku priloga:

1. Prvo  nekoliko riječi o vama i dosadašnjoj karijeri ?
Sticaj političkih okolnosti, trenutne situacije i drugih okolnosti su uticale da se ja pojavim kao kandidat na predstojećim vanredenim izborima za općinskog načelnika. To moram istaknuti, obzirom da SDA u okviru svoga članstva ima veoma širok spektar kadrova koji su kvalificirani za obavljanje poslova i radnih zadataka različitih nivoa odgovornosti. Vrijeme u kojem se nalazimo zahtijeva novi pozitivni impuls, nove ideje, novu snagu, te se stoga SDA iz tog razloga opredijelila da mene kandiduje na najvažniju funkciju kada je u pitanju lokalna zajednica. Smatram da imam dovoljno kompetencija i radnog iskustva da općini Srebrenik vratim ugled kojeg je imala, a koji je u posljednje vrijeme zbog različitih dešavanja dobrano poljuljan.

Kako bi sebe predstavio i približio građanima općine Srebrenik, dozvolite mi da u kratkim crtama izložim najvažnije detalje svoje biografije;

Rođen sam 28.10.1969. godine u mjestu Falešići, općina Srebrenik.

Srednju mašinsku školu završio sam 1987. godine u Srebreniku, a zbog nesretnih okolnosti i agresije koja je pogodila našu zemlju visoko obrazovanje nastavio tek nakon završetka rata.

Diplomirao sam na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, 1998. godine.

U toku radnog vijeka obavljao sam sljedeće poslove i radne zadatke

– asistent u mašinskoj službi firme „Manesman“ Deutschland,

– šef službe za automatsku obradu podataka u Općini Srebenik,

– šef službe za društvene djelatnosti u Općini Srebrenik,

– profesor u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik,

– inženjer za proizvodnju u DD Ingram Srebrenik,

– direktor d.o.o. ”Inženjering i proizvodnja”.

Postdiplomski studij na Odsjeku Priprema mineralnih sirovina i materijala, RGGF Tuzla upisao sam školske 2009/10 godine. Magistrirao sam 28.08.2012. godine na navedenom odsjeku, te stekao zvanje magistra nauka tehničke struke iz oblasti pripreme mineralnih sirovina i materijala.

Doktorski studij sam okončao odbranom doktorata 13.05.2014. godine na Univerzitetu u Banja Luci iz uže naučne oblasti „Priprema mineralnih sirovina“ te na taj način stekao zvanje Doktora tehničkih nauka iz oblasti rudarstva, pred komisijom koju su sačinjavali najeminentniji stručnjaci iz oblasti „pripreme mineralnih sirovina“ sa područja Balkana.

Objavio sam više naučih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Doktorska disertacija pod nazivom „Optimizacija proizvodnje eruptivnih agregata primjenom savremenih računarskih tehnologija“ koju sam sačinio, sadrži originalni softver na koji polažem autorska prava, a koji omogućava praktično rješavanje optimizacionih problema primjenom metoda višekriterijumske analize i može se primijeniti na probleme optimizacije bilo koje vrste.

Trenutno sam angažovan u DD Ingram Srebrenik na poslovima i radnim zadacima Tehničkog rukovodioca radne jedinice „Rudnik krečnjaka“ pri čemu vršim direktno tehničko rukovođenje dva površinska kopa te pružam tehničku savjetodavnu pomoć pri rukovođenju površinskim kopom dijabaza koji se nalazi u općini Zavidovići. Učestvovao sam u izradi i reviziji velikog broja projekata. Svojim radnim i stručnim angažmanom uspio sam unaprijediti i racionalizirati proces proizvodnje unutar privrednog društva „Ingram“, kao najvećeg proizvođača kamenih agregata u Bosni i Hercegovini.

U dugogodišnjem radnom vijeku aktivno sam učestvovao u iniciranju i sprovođenju različitih projekata na nivou lokalne zajednice. Prije samog početka odbrambenog rata svoj radni agnažman sam započeo u Njemačkoj, da bi odmah početkom agresije na BiH, napustio radni angažman u Njemačkoj i priključio se „Patriotskoj ligi“, jedinici koja je prva stala u odbranu naše države. Bio sam aktivni učesnik odbrambenog rata kao pripadnik Patriotske lige BiH.

Oženjen sam, otac dvoje djece, trenutno nastanjen u mjestu Falešići, općina Srebrenik. Govorim Engleski i Ruski jezik, a djelimično poznajem i Njemački jezik. Posjedujem veoma visok stepen znanja računarskih programa, a posebno Auto Cad, MS Office i Visual Studio.

Zasto se kandidirate ?

Potvrda da sam opće interese stavljao iznad ličnih interesa jeste činjenica koju sam već naveo, a koja se ogleda u tome da sam imao mogućnost da 92. godine kada je krenula agresija na BiH ostanem i radim u Njemačkoj, ali iako sam imao radnu vizu za rad u Njemačkoj, vraćam se nazad, skelom prelazim Savu, dolazim u BiH i priključujem se odbrani moje zemlje kao pripadnik Patriotske lige BiH. Za mnoge su tada putevi vodili u suprotnom smjeru, ali ja sam izabrao „smjer“ časti a ne smjer „novca“. Tako i danas u ovom odsudnom momentu ne želim da stojim sa strane i nijemo posmatram, te prepustim da se i dalje nastavlja trend u kojem Srebrenik stagnira i nazaduje, želim da se stavim u funkciju razvoja naše općine i vraćanju digniteta i prosperiteta cijelom području Srebrenika i svim njegovim građanima.

Drugi momenat koji je obilježio moj dosadašnji životni put se desio 2000. godine kada sam imao mogućnost izbora, da uz promjenu pripadnosti političkoj stranci, tj. da pristupim drugoj političkoj stranci i ostanem i dalje u radnom odnosu na mjestu/funkciji Sekretara sekretarijata za društvene djelatnosti i raseljena i izbjegla lica. Ni tada nisam mijenjao svoja opredjeljenja. Ostao sam dosljedan svojim moralnim opredjeljenjima, zbog kojih sam možda tada bio na gubitku, ali danas iz ovog ugla posmatrano mislim da me to osnažilo i dalo mi veću snagu za daljim napredovanjem i usavršavanjem.

Mišljenja sam da „nedosljednost“ u opredjeljenjima i stavovima nikako ne može biti garant da će osoba sprovoditi u djelo obećanja i programe na kojima zasniva svoju kampanju.

 

3. Koja su tri goruća problema, sa vaše tačke gledišta ?

U svom radu nikada nisam davao obećanja za koja nisam bio siguran da ih mogu ispuniti, obrzirom da je obećanje već fakturisana obaveza. Ono što mogu iskreno obećati i na čemu ću raditi i istrajati, sadržano je u mojoj programskoj platformi, čiji ću dio izložiti u par teza, a kompletnu programsku platformu moći ćete pročitati i vidjeti na mojoj web stranici www.nihadomerovic.com

Dio moje platforme je zasnovan na sljedećim aktivnostima kojima ću dati prioritet, ukoliko mi građani općine Srebrenik ukažu povjerenje na narednim izborima:

  • Postizanje visokog stepena odgovornosti svih zaposlenika općinske administracije u skladu sa zakonom. Postizanje veće radne discipline zaposlenika općinske administracije te praćenje i ocjena rada istih u cilju postizanja veće efikasnosti općinske administracije i omogućavanja da općinski organi uprave predstavljaju aparat koji se nalazi u funkciji građana i koji rješava zahtjeve građana u skladu sa rokovima i zakonskim procedurama.
  • Regulacija korita rijeke Tinje i njenih pritoka u skladu sa finansijskim mogućnostima pri čemu će se dionice za sanaciju i korićenje određivati isključivo u skladu sa realnim prioritetima i projektnim rješenjima.
  • Vijećima mjesnih zajednica mora se dati više prostora u kreiranju Budžeta, kako bi se postigao veći stepen rada i funkcionisanja istih, obzirom da su samo efikasna vijeća mjesnih zajednica jedan od preduslova efikasnosti, uspješnosti i napretka općina. Realizacija infrastrukturnih i drugih razvojnih projekata na osnovu kriterija realne potrebe, broja stanovnika i vrste projekata.
  • Stvaranje preduslova i poslovnog ambijenta za brz i nesmetan razvoj malih i srednih preduzeća pri čemu bi općinska administracija bila efikasan odgovoran i učinkovit servis ali i poslovni partner privatnom sektoru.
  • Kao podršku mladima, potrebno je omogućiti kvaliteniji sistem stipendiranja izuzetno nadarenih učenika i studenata, a pri tome ne smijemo zanemariti ni socijalni aspekt u kojem se nalaze učenici i studenti. Nakon završenih studija nastaviti sa obezbjeđenjem mogućanosti za odrađivanje pripravničkog staža za sve studente, kako bi stekli potrebno iskustvo i kako bi postali konkurentni na tržištu rada. Mladima između ostalog treba omogućiti i da žive zdravo, da budu uspješni i kreativni, solidarni i da doprinose održivom razvoju Srebrenika. Općina mora razviti resurse za podršku i osnaživanje mladih kako bi realizovali vlastite potencijale i imali jednake ekonomske i društvene mogućnosti. Najvažniji preduslov je osnaživanje saradnje i partnerstva između javnog, privatnog, nevladinog sektora, kao i medija, na lokalnom nivou. Pružiti podrušku mladima u pokretanju vlastitih biznisa.

4. Koliku podrsku imate, mislite da ćete imati u sadašnjem sastavu Vijeća ?

Kada je riječ o podršci birača u to ne sumnjam nimalo. Kada to kažem onda ne mislim o sebi kao pojedincu nego prvenstveno o podršci mojoj programskoj platformi i podršci onome što sam do sada u toku svog životnog vijeka pokazao i postigao. Moj životni put se nije bazirao na izakulisnim radnjama bilo koje vrste. Svima sa kojim sam radio i sarađivao smijem otvoreno i uzdignuta čela pogledati u oči, a javno dajem obećanje da će tako biti i u budućnosti.

U pogledu rada Općinskog Vijeća i saradnje sa istim mogu samo reći da ću se maksimalno staviti u funkciju sprovođenja legalno donesenih odluka općinskog vijeća koje su naravno u skladu sa zakonom i interesima građana općine Srebrenik , te da ću biti općinski načelnik u funkciji svih građana. Iskreno se nadam podršci u općinskom vijeću obzirom da svima nama moraju biti prioritetni interesi građana općine Srebrenik, a pri tome svi drugi interesi se moraju staviti u drugi plan.

Smatram da bi se efikasnom provedbom navedenih mjera i aktivnosti, tj. sprovođenjem kompletne platforme, (u ovom tekstu je predočen samo jedan mali dio), stvorili uslovi za zaustavljanje stagnacije općine Srebrenik koja ja karakteristična za protekli period i podizanje nivoa društvenog, poslovnog, komunalnog i kulturnog ambijenta na području općine Srebrenik, kojeg Srebrenik kao grad u kojem su nekada stolovali i banovi, zaslužuje.

Ono što hoću na kraju da podvučem i naglasim jeste da treba okupiti i pružiti priliku mladim i iskusnim ljudima koji prvenstveno žele pozitivne promjene i koji posjeduju potrebne kompetencije i sposobnosti za sprovođenje reformi.

Samo zajedničkim upornim i odgovornim radom možemo, želimo i moramo pokrenuti se iz stanja u kojem se nalazimo i obezbijediti građanima općine Srebrenik bolje uslove za život bez diferenciranja građana po bilo kojem osnovu.

Općinski načelnik mora biti Načelnik svih građana općine Srebrenik i raditi u interesu svih građana ma kojoj političkoj opciji pripadali i u kojem dijelu općine živjeli.

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …