Dzanic Rizah
Dzanic Rizah - vijećnik gradskog vijeca Srebrenika ispred Demokratske fronte

Intervju sa gradskim vijećnikom: Rizah Džanić (DF)

Dzanic Rizah – vijećnik gradskog vijeca Srebrenika ispred Demokratske fronte

Uradili smo intervju sa gradskim vijećnikom Demokratske Fronte. Gosp. Rizah Džanić odvojio je par minuta za naša pitanja.

Gosp. Džanić, sjednica Gradskog odbora Demokratske fronte Srebrenik bila je 10. decembra. O čemu se raspravljalo na sjednici ?

·   Raspravljali smo o aktuelnoj političkoj situaciji na našem lokalnom nivou i jedna od tema bila je da li ćemo kao jedna od stranaka u Gradskom vijeću imati našeg kandidata za buduće prijevremene izbore.

I, da li imate kandidata ispred Demokratske fronte za budućeg gradonačelnika Srebrenika ?

·   Gradski odbor je izašao sa prijedlogom da kandidat budem ja, međutim zahvalio sam se na kandidaturi jer sam smatrao da jos uvijek nemam dovoljan kapacitet u birackom tijelu ,a takodje je zbog ucesca na proteklim izborima koji su skoro zavrseni doslo do blagog zamora .Posto nije bilo drugih prijedloga usvojen je zakljucak  da Demokratska nece imati kandidata na prijevremenim izborima za Gradonacelnika. Želimo se koncentrisati na druge važne teme na gradskom području.

Imamo nekoliko zvaničnih i nezvaničnih kandidata, kojeg od njih podržava Demokratska fronta u Srebreniku ?

SDA ima kandidata koji sada obnavlja dužnost do izbora gosp. Nermina Tursića, ispred NiP-a, čuo sam da je kandidat gosp. Adnan Bijelić i od nezavisnih kandidata tu je gosp. Suljo Herceg. Opet, bez provjere informacija, mislim da je gosp. Herceg povukao svoju kandidaturu. Na sastanku Gradskog odbora od 10. decembra nismo znali ko su oficijelni kandidati drugih stranaka te to pitanje eventualne podrške nismo ni raspravljali. Do početka kampanje imamo još vremena da pitamo i usaglasimo naš stav i sa rukovodstvom stranke.

Na zadnjem Gradskom vijeću ste rekli: “Voda je javni resurs, pripada građanima i moraju se stvoriti uslovi za pravilnu raspodjelu.” Šta konkretno mislite ovdje ?

Na području grada Srebrenika postoji nekoliko izvora vode koji se koriste samo za lokalnu zajednicu koja je blizu tog izvora. Distributivna mreža na području čitavog grada ne postoji i mislim da bi se trebala napraviti jedna vodovodna distributivna mreža koja bi povezala sva gradska područja. Nesmijemo imati situaciju da negdje na gradskom području imamo redukcije vode dok na drugim mjestima vode ima u izobilju.
Zato sam i naveo prijmer Javorika i Krša, izvorišta vode ispod Majevica i kako se ista mogu eventualno preko Kurtića, Lika, Kuga dostaviti preko Potpeća i u Tinju. Takodje smatram da je neophodno povecati kapacitet mreze  koji spaja lokalni vodovod u Lljenobudu sa Gradskim podrucjem ,a koji bi mogao obezbijediti dodatne kolicine vode ,a uzimjuci u obzir da se izvorista odnosno bunari nejvece izdasnosti nalaze u sjevernom dijelu tacnije u Spionici

Spomenuli ste i kreditno zaduzenje od 2,1 Milion maraka Grada Srebrenika za vodosnabdijevanje ?

Na raspolaganju Gradu Srebreniku je ostalo od tih 2.1 Milion maraka samo Milion i 800 hiljada, nakon svih troškova za obradu tog kredita. Od ovog novca je već potrošeno nekih 700/800 hiljada maraka na revitalizaciju vodovoda u Špionici i na bušotine u Mramoru a problem vodosnabdijevanja ni načelno nije riješen.

Kao sto sam rekao mislim da je u situaciji u kakvoj jesmo najbolje preostali dio sredstva uloziti u rekonstrukciju I razvoj ditributnivne mreze.

Mišljenja sam da je prethodna vlast doživjela poraz po ovom pitanju i da ce ulaganja koja su predhodila sigurno biti predmet analiza i eventualnih revizija dosadašnjeg posla i u šta je potrošeno ovoliko novca.

Smatram da je i iznos koji je ostao veoma mali da bismo riješili ovo pitanje na čitavom gradskom području.

Gdje vi vidite problem u gradskoj upravi da se ovaj problem riješi ?

20 godina gradska vlast priča jednu te istu priču a niko nije konkretno išao da uradi da taj problem riješi. Mislim i da je problem naša svojeglavost. Šta mislim sa tim ? Pa svako misli da je najpametniji i da je pokupio svu pamet svijeta i kada dođe problem, evo recimo vodosnabdijevanja, ne uzima se u obzir šta se već uradilo nego se ponovo radi po svome a sve to zbog jeftinih političkih poena.

Kako pomoći JP 9. Septembar da njihov posao odrade bolje nego do sada i kako riješiti problem gradske deponije ?

·   Kao prvo, problem u JP 9. Septembar vidim u prevelikoj administraciji. Tu bi se trebalo izvršiti sistematizacija radnih mjesta. Postoji određen broj radnih mjesta koje više ne odgovaraju potrebama.

·   Operativni dio, koji radi posao na terenu, nažalost radi za minimalac i nije motivisan, što takođe treba riješiti.

Koliko privatni suvlasnik JP 9. Septembar ima uticaja na to sve ?

·   Smatram da se i taj problem sa vlasničkom strukturom treba riješiti. 51% vlasništva preduzeća je u rukama Grada i to treba riješiti da ovo preduzeće bude u vlasništvu Grada. Da se riješi vlasnička struktura u potpunosti oko ovog preduzeća.

Imamo problem i gradske deponije odnosno ne postojanje iste ?

·   Jedna deponija na gradskom području bila je ekonomski najbolje rješenje ali zbog otpora lokalnih zajednica to se nije implementiralo. Aktuelno gradsko Vijeće Srebrenika donijelo je odluku da podržimo projekat korištenja zajedničke deponije u Živinicama, to će biti još skuplje nego sadašnji odvoz u Doboj ali ta odluka je donesena od gradskog Vijeća Srebrenika.

Šta vidite kao tri bitne tačke kojima se treba pozabaviti budući gradonačelnik Srebrenika u svom mandatu ?

Upravo ovo o čemu smo pričali, a to su prije svega vodosnabdijevanje na čitavom gradskom području, unapređenje rada JP 9. Septembar i kao treće problem pasa lutalica u gradskom središtu su tačke koje budući gradonačelnik Srebrenika treba riješiti u dvije godine mandata.


Hvala gos. Džanić na odvojenom vremenu.

Pogledaj i ovo

Gromeks - Teravija 2 - Zgrada Srebrenik

Kako ne dobiti stan u Srebreniku – Intervju

O problemima sa vlasništvom nad stanovima nakon stečaja firme Gromeks pisali smo prije godinu i …

Ulice Srebrenika 2023

Prijedlog novih ulica u Srebreniku

Ulice u Srebreniku dobivaju imena. Od 01.11.2023. godine u toku je javna rasprava o nacrtu …