(FOTO) KRIZNI ŠTAB: Započela sanacija terena nakon poplava

Tokom dana, operativni štab Civilne zaštite Općine Srebrenik je prikupljao, obrađivao i prosljeđivao informacije od značaja za zaštitu od poplava. Od strane PVJ Srebrenik završena su ispumpavanja donjih dijelova stambenih objekata u naselju Kiseljak. Makadamski putevi su u velikoj mjeri stradali na potezu gdje se prolila najveća količina kiše.

Angažovan je geolog za obilazak terena na kojima su se pojavila klizišta, koji je dao prijedlog za poduzimanje hitnih mjera sanacije klizišta u naselju Kiseljak kako bi se zaustavilo klizište  koje se kreće prema privatnoj kući u vlasništvu Mahmutović Zikrete, a podrazumijevaju uklanjanje prevrnutog potpornog zida, postavljanje šipova te uređenje škarpe.

Hitne mjere na sanaciji klizišta zbog loših uslova zemljišta izvodit će se sutra, a kontrolisano je i klizište u Ljenobudu koje ugrožava stočnu farmu.

Služba za spašavanje iz ruševina je po procjenji i preporuci članova Općinskog štaba angažovana na sljedećim lokacijama: CentarII u blizini osnovne škole na uređenju razvaljenog kanala i zaštiti mosta, u blizini kuće Hodžić Sakiba na uređenje razvaljenog korita potoka i uklanjanje naplavina, u Babunoviće na uklanjanje naplavina sa puta i građevinskog zemljišta uz stambene objekte prema firmi “Fana”.7

Općinski štab CZ će i dalje pratiti stanje, prikupljati informacije sa terene kako bi na vrijeme procijenili stanje i vršili pravovremene intervencije u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Pogledaj i ovo

SD BiH nastupa samostalno

KANTONALNA ORGANIZACIJA SDBiH SARAJEVO Sarajevo 05.08.2020. – Nakon najave da će Socijaldemokrate BiH na predstojećim …