Dnevni red: Sutra na redu 11. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Obavještava se javnost da će se 14.06.2017. godine (srijeda) u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku sa početkom u 10 sati održati 11. sjednica Općinskog vijeća općine Srebrenik. Dnevni red ove sjednice je sljedeći:

1. Odgovori na vijećnička pitanja, vijećnička pitanja i incijative,
2. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja općinskih priznanja i stimulativnih mjera,
3. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera Općine Srebrenik,
4. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog inetersa za sanaciju obala rijeke Tinje uTinji,
5. Razmatranje Nacrta Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe,
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JP “9. septembar” d.d. Srebrenik za 2016. godinu i
7. Razmatranje Informacije o položaju raseljenih i izbjeglih lica na području Općine Srebrenik.

Pogledaj i ovo

SD BiH nastupa samostalno

KANTONALNA ORGANIZACIJA SDBiH SARAJEVO Sarajevo 05.08.2020. – Nakon najave da će Socijaldemokrate BiH na predstojećim …