Srebrenik.NET / Aktuelno / Vlado Ilić: Asvalitiranje školskog dvorišta OŠ Gornji Hrgovi

Vlado Ilić: Asvalitiranje školskog dvorišta OŠ Gornji Hrgovi

Vlado Ilić nam je poslao dvije slike ispred OŠ Gornji Hrgovi gdje će konačno biti malo više asvalta i
manje blata u ovim kišnim danima. Hvala na prilogu Vlado.

Asvaltiranje školskog dvorišta OŠ Gornji Hrgovi:

Ostavi komentar