Srebrenik.NET / Članci, fotke i video / Rekonstrukcija Gradine

Rekonstrukcija Gradine

Kako citam na srebrenik.ba:

Dana 21.10.2010.godine radnici sarajevske firme „Neimari“ su otpočeli sa radovima na prvoj fazi rekonstrukcije Starog grada Srebrenika, koji se realizuje u sklopu MDGF projekta “Kultura za razvoj“ koji je finansiran od strane Vlada Španije sa iznosom od 68.000 KM. Radovi bi trebali trajati 2 mjeseca a predviđena je izgradnja potpuno novog mosta na ulazu u ovaj kulturno-historijski spomenik te sanacija prve kule Starog grada, odmah iza ulaza. Na tom mjestu će ubuduće biti suvenirnica te info pult. U kasnijim fazama koje će ukupno koštati nekoliko stotina hiljada KM, koje će obezbijediti općina Srebrenik i nadležno federalno ministarstvo, predviđena je sanacija pristupnog

Trenutno se postavlja skela ispod postojećeg mosta
puta, ostalih kula, parkinga, ljetne pozornice ispred Starog grada kao i ostalih sadržaja, predviđenih projektno-tehničkom dokumentacijom. Naravno da će biti potrebno riješiti i pitanje organizacije kao i finansiranja ovog kulturno-historijskog spomenika, obzirom da se dosadašnji način upravljanja Starim gradom pokazao neuspješnim.

Ostavi komentar