Srebrenik.NET / Članci, fotke i video / Porezna uprava FBiH: Ne uvodimo nove poreze za freelancere, oni postoje od 2009. godine

Porezna uprava FBiH: Ne uvodimo nove poreze za freelancere, oni postoje od 2009. godine

Kako tvrde, javno upućeni poziv Porezne uprave Federacije BiH da građani prijave svoje prihode ne predstavlja novo uvođenje poreza.

“Javni poziv je upućen na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1.1.2009. godine i prema kojem su pozvani porezni obveznici bili dužni sami prijaviti oporezive prihode iz inostranstva. S obzirom da se Zakon primjenjuje od 1.1.2009. godine, to se ne može govoriti o nekom novom porezu, a Porezna uprava Federacije BiH ne može selektivno primjenjivati zakonske odredbe”, kaže se u saopćenju Porezne uprave FBiH.

Porezna uprava Federacije BiH naglašava da njen primarni cilj nije kažnjavanje i izricanje sankcija, već je njen primarni cilj da porezni obveznici sami dobrovoljno prijave i plate svoje porezne obaveze.

“Upravo da bi izbjegla izricanje sankcija Porezna uprava Federacije BiH je uputila Javni poziv svim fizičkim licima – rezidentima Federacije BiH koja ostvaruju oporezive prihode iz inostranstva da sami prijave i plate propisane porezne obaveze. S obzirom da će Porezna uprave Federacije BiH nastaviti sa prikupljanjem podataka od banaka o prilivima koja fizička lica – rezidenti ostvaruju putem različitih sistema plaćanja (PayPal, MoneyGram i dr. servisi), pozivamo Vas da dobrovoljnom prijavom svojih poreznih obaveza izbjegnete eventualnu prekršajnu i krivičnu odgovornost”, zaključuje se iz Porezne uprave FBiH.

Podsjećamo, freelanceri iz FBiH koji zarađuju u inozemstvu dužni su platiti porez čak i retroaktivno od 2015.

Naime, Porezna uprava FBiH je prije pola godine počela aktivnosti na prikupljanju informacija o građanima FBiH koji zarađuju novac u inozemstvu i naplaćuju ga putem interneta.

Osoba koja ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM. Ranije je iz POFBiH saopćeno kako je interes građana koji prijavljuju svoje porezne obaveze postojao i prije objavljivanja ovog javnog poziva te očekuju da će u najvećem broju građani sami prijaviti svoje obaveze.

klix.ba