Srebrenik.NET / Članci, fotke i video / Gradska hronika / Da li znate koja su to atraktivna zanimanja u Bosni i Hercegovini??

Da li znate koja su to atraktivna zanimanja u Bosni i Hercegovini??

U Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH sprovedena su istraživanja koja pokazuju koja su to zanimanja za kojima je iskazana potreba poslodavaca u Bosni i Hercegovini. U okviru toga možemo izdvojiti sljedeća zanimanja:

iz kategorije visoke stručne spreme

(doktori nauka/univerzitetski profesori), diplomirani inžinjeri mašinstva, elektrotehnike i građevinarstva, diplomirani farmaceuti-biohemičari, diplomirani enolozi, profesori slikarstva, profesori muzike, defektolozi)

iz kategorije srednje stručne spreme

(šivači, stolari, bravari, prodavači, konobari, zidari, obućari, zavarivači, tesari, tapetari, pekari, ugostitelji, armirači, metalostrugari, vozači, trgovci, komercijalisti, mašin bravari, elektrotehničari, mašinski tehničari, kuhari, električari).

Dodatne edukacije

Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH savjetuje studentima da prilikom izbora zanimanja ne vode računa o dužini ili težini školovanja, već o budućnosti i mogućnosti primjene naučenog iz školovanja.

“Bolje je da se mladi ljudi odluče za obrazovanje koje će trajati malo duže, ali koje će im omogućiti sigurno pronalaženje posla, nego kraće i lakše obrazovanje, ali da na kraju budu samo statistika na evidencijama nezaposlenih osoba. Bolje duže učiti i studirati, a kraće tražiti posao, nego obrnuto”, istakao je Bandić.

Činjenica je da se mladi ljudi slabo informišu o potrebama na tržištu rada i zbog toga često imaju problem prilikom zapošljavanja. U Zavodima za zapošljavanje se često sprovode različiti projekti i programi koji usmjeravaju osobe koje žele doći do posla i steći svoje prvo radno iskustvo.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je ove godine omogućila da sve mlade osobe na jednom mjestu, putem web stranice Agencije, dobiju potrebne informacije o tome koja zanimanja su tražena, a koja ne”, dodao je Bandić.

Ukoliko mladi ljudi ne mogu pronaći posao, najbolje je da se odluče za neku dodatnu edukaciju ili prekvalifikaciju koja povećava šanse za zapošljavanje.

Informisanje mladih

Podaci Agencije za statistiku BiH o broju upisanih u srednje škole pokazuju da je u školskoj 2017/2018. godini u BiH najveći broj učenika pohađao tehničke škole 55%, zatim gimnazije 23,8%, dok je u stručnim školama 18,2% učenika.

Kada su u pitanju visokoškolske ustanove u školskoj 2017. godini diplomiralo je 14.583 studenata, što je za 4,5 % manje u odnosu na školsku 2016. godinu.

“Država može uraditi neke stvari poput stipendiranja za zanimanja koja su deficitarna, a neatraktivna, smanjenja cijena školarine za takva zanimanja, izdvajanja više sredstava za programe dokvalifikacije i prekvalifikacije. Ipak, ključno je informisanje mladih ljudi o onome šta je potrebno tržištu rada, a šta ne” poručio je Bandić.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH 20.9.2018. godine organizuje konferenciju o važnosti profesionalne orijentacije sa aspekta tržišta rada gdje će upravo razgovarati o ovim pitanjima i pokušati dati neke odgovore. Oni pozivaju sve mlade da uzmu učešće na ovoj konferenciji.

The post Da li znate koja su to atraktivna zanimanja u Bosni i Hercegovini?? appeared first on Radio Srebrenik.

Powered by WPeMatico