Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu

Srebrenik news panorama

Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu

Budžet Grada Srebrenika za 2024. godinu planira prihode i rashode koji će omogućiti realizaciju različitih projekata i aktivnosti. Planirani prihodi iznose 25.352.359 KM, a rashodi 26.408.208 KM, što znači da je predviđen deficit od 1.055.849 KM koji će se pokriti zaduživanjem i drugim finansijskim izvorima.

Ključne stavke u budžetu uključuju izgradnju infrastrukture, održavanje komunalnih usluga, podršku obrazovanju i kulturnim aktivnostima, te poticanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz različite investicije.

Program kapitalnih investicija za period 2024-2026. godina

Program kapitalnih investicija za period 2024-2026. obuhvata ključne projekte koji će doprinijeti razvoju grada. Neki od glavnih projekata uključuju izgradnju i sanaciju putne infrastrukture, ulaganja u vodosnabdijevanje i kanalizaciju, te izgradnju sportskih terena i poligona. Finansiranje ovih projekata dolazi iz različitih izvora, uključujući gradski budžet, međunarodne fondove i kredite. Ovaj program ima za cilj poboljšanje kvaliteta života građana i poticanje lokalnog ekonomskog razvoja.

Program izgradnje infrastrukture na području Grada Srebrenika u 2024. godini

Ovaj program detaljno opisuje planirane infrastrukturne projekte za 2024. godinu. Planirana su ulaganja u iznosu od 7.240.000 KM, koja će biti usmjerena na izgradnju i rekonstrukciju puteva, mostova, vodovodnih i kanalizacionih sistema. Poseban fokus je stavljen na sanaciju klizišta, izgradnju sportskih objekata, te regulaciju vodotokova. Ovi projekti su ključni za unapređenje komunalne infrastrukture i sigurnosti građana.

Odluka o komunalnim taksama za 2024. godinu

Ovom odlukom se utvrđuju komunalne takse koje će se primjenjivati u 2024. godini. Komunalne takse uključuju naknade za korištenje javnih površina, priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, te održavanje čistoće i zelenih površina. Prihodi od komunalnih taksi bit će korišteni za finansiranje komunalnih usluga i unapređenje infrastrukture. Odluka o komunalnim taksama ima za cilj osigurati održivo finansiranje komunalnih aktivnosti i poboljšanje kvalitete usluga.

Uslovi i kriteriji za dodjelu stipendija studentima i učenicima

Grad Srebrenik će i u 2024. godini nastaviti sa dodjelom stipendija talentovanim studentima i učenicima. Uslovi za dodjelu stipendija uključuju postignute rezultate u obrazovanju, socijalno-ekonomski status porodice i angažman u društvenim aktivnostima. Ovim programom Grad želi podržati obrazovanje mladih i motivisati ih na postizanje još boljih rezultata. Stipendije će se finansirati iz gradskog budžeta i donacija.

Podaci o budžetu

Kategorije Iznosi (KM)
Bruto plaće i naknade plaća 5.278.600
Materijalni troškovi i usluge 4.133.900
Održavanje i popravak infrastrukture 1.413.000
Tekući transferi 5.574.280
Ostali tekući rashodi 1.645.200

Također provjerite

Memorijalni Turni Dzafer Hogic Srebrenik

Održan 10. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’

10. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku U sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika …

Čaršijska džamija u Srebreniku

Tradicionalni Bajramski prijem u Medžlisu IZ Srebrenik

Drugog dan Bajrama, kao što je to dugogodišnja tradicija,upriličen je svečani prijem u Medžlisu Islamske …