Srebrenik.NET / Blog saradnika / Mirza / 8. Sjednica Općinskog Vijeća Srebrnik

8. Sjednica Općinskog Vijeća Srebrnik

Za 8. Sjednicu OV Srebrenik predložen je sledeci dnevni red :

2. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrdjivanju opcinskih priznanja i stimulativnih mjera,

3. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera općine Srebrenik,

4. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudske nagodbe,

5. Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Urbanistickog projekta “SINEX”

6. Razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Urbanistickog projekta “Katolicka kapela”

7. Razmatranje Prijedloga Odluke o preuzimanju duga Mjesnih zajednica prema izvodjacima radova,

8. Razmatranje Prijedloga Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva , zanatstva i usluznih djelatnosti na podruviju opcine Srebrenik,

9. Razmatranje izvjestaja o radu JZU Dom zdravlja Srebrenik za 2008 godinu ,

10. Razmatranje izvjestaja o radu i poslovanju JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. Srebrenik za 2008. godinu,

11. Razmatranje izvjestaja o radu i poslovanju za 2008 godinu JP “0 septembar” d.d. Srebrenik

12. Razmatranje izvjestaja o radu Sportskog saveza opcine Srebrenik za 2008 godinu,

13. Razmatranje informacije o gazdovanju sumama i stanju suma na podruciju opcine Srebrenik,

14. Razmatranje informacije o gazdovanju na lovnim podrucijem opcine Srebrenik za 2008/09 godinu,

15. Razmatranje Informacije o zahtjevu “SEKVOJA” doo ( podizanje spratnosti)

16. Razmatranje prijedloga Rjesenja o imenovanju predsjednika i clanova Komisije za dodjelu gradjevinskog zemljista,

17. Razmatranje prijedloga Rjesenja o razrjesenju predsjednika Komisije za budzet i ekonomski razvoj,

18. Razmatranje Prijedloga Rjesenja o imenovanju predsjednika Komisije za budzet i ekonomski razvoj,

19. Razmatranje Prijedloga Rjesenja o imenovanju clana Eticke komisije casti,

20. Razmatranje Prijedloga Rjesenja o imenovanju clana komisije za ravnopravnost spolova,

21. Razmatranje Prijedloga Rjesenja o razrjesenju clana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Srebrenik,

22 ; 23 ; 24 su tacke vezane za prihvatanje odnosno neprihvatanje ponuda za otkup gradjevinskog zemljista.

Ostavi komentar