Srebrenik.NET / Blog saradnika / Mirza / 7. Sjednica općinskog Vijeća Općine Srebrenik

7. Sjednica općinskog Vijeća Općine Srebrenik

7. Sjednica OV Srebrenik održat že se 25.04.2009. godine sa pocetkom u 09:00 sati. Dnevni red je sacinjen od 24 tacke i to :

1. Odgovor na vijecnicka pitanja i inicijative. 2. Razmatranje Prijedloga Odluke o koristenju javnih povrsina. 3. Razmatranje Prijedloga Odluke o izboru lica kome se povjerava obavljanje poslova zajednicke komunalne potrosnje za 2009 godinu. 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o odbobravanju sredstava iz opcinskog budzeta za finsnsiranje nepredvidjenih radova na modernizaciji kolovoza u NN Neum u Srebreniku. 5. Razmatranje prijedloga odluke o utvrdjivanju broja opcinskih priznanja i simulativnih mjera, 6. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odredjivanju kriterija za imenovanje clanova Komisije za utvrdjivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava. 7. Razmatranje Prijedloga Programa zastite okolice na podruciju opcine Srebrenik za 2009 godinu. 8. Razmatranje Strategije razvoja TK 2008 – 2013 godina. 9. Razmatranje izvjestaja o radu Općinskog pravobranilastva za 2008 godinu. 10. Razmatranje Izvjestaja o radu Komisije za utvrdjivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za period januar 2005 – mart 2009 godine. 11. Razmatranje izvjestaja o rjesavanju upravnih stvari u upravnom postupku opcinskih sluzbi za upravu za 2008 godinu. 12. Razmatranje Izvjestaja o radu i poslovanju za 2008 godinu JZU Gradska apoteka Srebrenik. 13. Razmatranje izvjestaja o radu JU ” Obdaniste ” Srebrenik. 14. Razmatranje Izvjestaja o radu JU Centar za kulturu i informisanje. 15. Razmatranje izvjestaja o radu JU Sportsko rekreativni centar. 16. Razmatranje Izvjestaja o rdu JU Narodni Univerzitet . 17. Razmatranje izvjestaja o radu borackih organizacija Općine Srebrenik. 18. Razmatranje informacije o stanju zastite od pozara i vatrogastva na podruciju nase opcine. 19. Razmatranje Nacrta odluke o usvajanju Urbanistickog plana Sineks Srebrenik. 20. Razmatranje Prijedloga o davanju saglasnosti da Nacelnik opcine potpise ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije niskonaponske mreze sa izgradnjom javne rasvjete u MZ Podorasje.

Ostale tacke su razmatranje prijedloga o neprihvatanju ponude za otkup zemlje.

Ukoliko imate neka svoja razmisljanja za pojedine tacke , mozete ih poslati na moju e-mail adresu [email protected] ili na e-mail [email protected]

Ostavi komentar