Srebrenik.NETwork

SREBRENIK JE NAŠ – izvjestaj sa sastanka 24.02.2014

O B A V J E S T

24.02.2014. u 17 sahati, neformalna grupa građan „Srebrenik je naš“ je održala četvrti radni sastanak na kojem su doneseni sledeći zaključci;

1. Nakon detaljnog pregleda spiskova zaposlenih u proteklih 5 godina u opštinskoj administraciji kao i u JU i JP čiji je osnivač opština Srebrenik, vezano za reviziju zapošljavanja a pošto je uočeno da pojedina imena nedostaju na spiskovima, grupa građana „Srebrenik je naš“ se odlučila na sledeće mjere:

– Grupa građana „Srebrenik je naš“ će uraditi dopunu imena koji su izostavljeni sa spiskova te o istim provjeriti PIO i ZZO Srebrenik.
– Tražit će se pokretanje disciplinskog postupka protiv svih potpisnika akata na kojima se ustanovi da su pojedina imena s nemjerom skrivena sa dostavljenih spiskova.

2. Određena je maršuta kretanja demostranata za 25.02.2014. godine, te su određeni redari čiji će zadatak biti da spriječe bilo kakvu zloupotrebu mirnih demonstracija.

3. Podnijeti zahtjev načelniku opštine Srebrenik za sistematizaciju radnih mjesta u opštinskim službama, JU i JP a čiji je osnivač opština Srebrenik.

4. Podnijet zahtjev za reviziju i to:

– Reviziju zapošljavanja u opštinskim službama, JU i JP a čiji je osnivač opština Srebrenik za period 2003 – 2008 godina.
– Revizije privatizacije JP u opštini Srebrenik.
– Reviziju prikupljenog novca i njegovog utroška, namijenjenog za odbranu opštine Srebrenik i RBiH u period 1992 – 1995 godine, sa spiskom imena svih koji su u ime opštine prikupljali pare van teritorije BiH, smarajući da je 50 % tog novca zloupotrijebljen.

Neformalna grupa građana
„SREBRENIK JE NAŠ“