Srebrenik.NETwork

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

 

Na 11.-oj po redu sjednici Općinskog vijeća Srebrenik razmatrano je tek šest tačaka dnenvnog reda, s obzirom da je Izvještaj o radu i poslovanju JP „9. Septembar“ Srebrenik za 2016. godinu, na prijedlog općinslog načelnika Nihada Omerovića, povučen sa dnevnog reda.

Ovaj izvještaj je povučen za naredno vijećničko zasijednaje, a zbog dopuna bitnih odluka koje regulišu rad uprave i normaitvnih akata ovog preduzeća. Bez  rasprave usvojen je Prijedlog odluke o utvrđivanju broja općinskih priznanja i stimulaitvnih mjera, a sa 18 glasova ZA,  8 protiv i jednim suzdržanim usvojena je i Odluka o dodjeli najvećih općinskih priznanja i stimulativnih mjera u povodu obilježavanja 21. juna, Dana općine Srebrneik. Tako će, na osnovu ove odluke, najveće općinsko priznanje – Plaketu općine Srebrenik dobiti srebrenički privrednik Kemal Alatić i  premijer Vlade TK Bego Gutić. Povelje općine Srebrenik uručene će biti Sabini Muratović, Jasminu Sofiću zvanom Jape posthumno, te Udruženju građana ansambl „Zefir“ Srebrenik.

Humanistima godine proglašeni su Kemal Alatić i Fahir Zukić, a zahvalanice općine Srebrenik uručene će biti: Željki Banović, Alosmanu Beganoviću, BZK „Preporod“ Dubrovnik, Mensuru Kurtiću, Osmanu Selimoviću, Omeru Smajloviću, Udruženju građana „Vodovod Tomićka“ Donja Špionica, Ahmedu Vikalu i Fikretu Vikalu.

Novčane nagrade, odlukom Općinskog vijeća dodijeljene će biti Eldinu Bećiću, Selmi Bešlagić, Dženiti Joldić, Aldini Močić, Amri Mujčinović, Sulejmanu Salkiću i Mensuru Zukiću, svima za uspjehe postignute na planu obraozvanja, nauke, kulture i sporta.

Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju obala rijeke Tinje u naselju Tinja, a najznačajniju raspravu na ovoj vijećničkoj sjednici izazvao je Nacrt odluke o uslovima, kriterijima i postpuku imenovanja u regulirane organe, odnosno imenovanje članova upravnih odobra u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Srebrenik. Nakon duže rasprave i različitih prijedloga o tome ko bi trebao imati konačnu nadležnost u pogledu imenovanja, ovaj nacrt odluke sa 16 glasova ZA, 7 suzdržanih i tri protiv je u ponuđenom tekstu i usvojen, uz zaključak da u narednih sedam dana sva udruženja, vijećnici, predstavnici menadžmenta javnih ustanova i preduzeća mogu dostaviti svoje prijedloge, kako bi se formirao kvalitetan konačan prijedlog ove odluke, koji ce biti ponuđen vijećnicima na usvajanje. Na današnjoj sjednici bez rasprave je usvojena Informacija o položaju raseljenih i izbjeglih lica na području općine Srebrenik.

 

Powered by WPeMatico