Srebrenik.NET / Aktuelno / Ismail Ćidić iz Srebrenika jedini predstavnik BiH na WARP samitu u J. Koreji

Ismail Ćidić iz Srebrenika jedini predstavnik BiH na WARP samitu u J. Koreji

Nevladina organizacija iz Južne Koreje “Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light” treću godinu organizuje Svjetski WARP samit o miru koji se ove godine održava od 17. do 19. septembra u Seulu.
Samit okuplja aktuelne i bivše predsjednike i premijere, vjerske predstavnike, te mlade lidere iz više od 100 zemalja svijeta koji diskutuju o temama mira, konflikta, suživota i tolerancije, te time zajedno šalju poruku mira, simbolično s korejskog poluostrva.

Ovogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine je Ismail Ćidić, student Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), koji analizira stanje mira i iz perspektive naroda u Bosni i Hercegovini. Također, predložio je i konkretne mirovne projekte koji će biti realizirani u Bosni i Hercegovini u narednom periodu uz pomoć spomenute organizacije.
“Malo je naroda na svijetu koji poput nas mogu da u isto vrijeme govore o miru, suživotu i toleranciji, ali, nažalost, i o konfliktu, ratu i genocidu. Zbog toga je veoma važno da našu poruku prenesemo dalje kako bi se i druge njome okoristili. Mi vrlo dobro znamo šta znači rat i genocid, tako da je neophodno da uradimo sve kako bi se svaki potencijalni sukob izbjegao”, kazao je Ismail.

Centralna aktivnost Samita je komemoracija koja se održala na Olimpijskom stadionu u Seulu u kojoj je učestvovalo više od 60.000 ljudi.