Srebrenik.NET / Zanimljivosti / Ode vojska RS

Ode vojska RS

Parlament Republike Srpske prenio je ovlasti u podrucju obrane na drzavu Bosnu i Hercegovinu Od 1 sijecnja Srbi u BiH nece vise imati svoje ministarstvo obrane i oruzane snage

Zastupnici u parlamentu RS usvojili su Ustavni zakon za primjenu amandmana na ustav RS kojim se nadleznosti u podrucju obrane prenose na drzavu Bosnu i Hercegovinu cime od 1 sijecnja prestaju biti na snazi entitetski zakoni u tom resoru te se ukida ministarstvo obrane i vojska RS

Razlog za usvajanje ustavnog zakona je obrambena reforma u BiH koja stupa na snagu 1 sijecnja i u sklopu koje ce biti formirano jedinstveno ministarstvo obrane i jedinstvena vojska na razini drzave BiH

Prema usvojenim amandmanima RS gubi ovlasti da uredjuje i osigurava poslove iz podrucja obrane a predsjednik Republike Srpske da odobrava ogranicenu uporabu postrojbi vojske RS kao ispomoc civilnim vlastima u prirodnim katastrofama

Zastupnici parlamenta RS su takodjer usvojili Zakon o prestanku vazenja zakona o obrani i vojsci RS i u tom smislu je parlament RS ovlastio premijera Peru Bukejlovica da potpise Sporazum o prijenosu nadleznosti obrane sa RS na drzavu BiH

Preuzeto sa: www iskon hr

Ostavi komentar