Srebrenik.NET / Aktuelno / Uskoro se očekuje potpisivanje Povelje o bratimljenju Srebrenika i Edremita

Uskoro se očekuje potpisivanje Povelje o bratimljenju Srebrenika i Edremita

Krajem februara 2013.godine delegacija općine Srebrenik, na čelu sa načelnikom općine Buljubašić Sanelom, održala je niz sastanaka u Sarajevu. Prvi sastanak je održan sa Počasnim konzulom BiH u R. Turskoj, g-dinom Ahmet Kemal Baysak-om, sa kojim je načelnik naše općine razgovarao o završnim radnjama oko potpisivanja Povelje o bratimljenju sa općinom Edremit iz grada i regije Izmir u Turskoj. Općina Edremit ima oko 60 hiljada stanovnika a sam grad i regija Izmir oko 4 miliona. Od jedanaest općina u Izmiru u njih 7 – 8 su načelnici općina Bošnjaci, jer je u ovome kraju velika populacija Bošnjaka koja se u proteklih stotinjak godina bježeći od ratnih stradanja, pokolja, ratova i raznih “mirnodopskih” pritisaka, raselila sa svojih ognjišta iz Bosne i Hercegovine i drugih krajeva Jugoslavije. Kako je istaknuto na sastanku aktivnosti su privedene kraju, na obje strane su Odluke donešene i usvojene, tako da se uskoro očekuje i svečano potpisivanje Povelje o bratimljenju, prvo u Turskoj a potom i u Srebreniku. Razgovaralo se i o drugim vidovima saradnje na poljima kulture, sporta, umjetnosti kao i ekonomije, a razmijenjeni su i prigodni darovi, sa obje strane. Načelnik Buljubašić se zahvalio g-dinu Baysak-u na svemu onome što čini u uspostavljanju mostova saradnje i prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Turske.

Naša delegacija je potom posjetila i BIGMEV – Centar za razvoj odnosa sa BiH, čija misija je razvoj privrednih odnosa i povezivanje privrednika iz Bosne i Hercegovine i R. Turske, gdje se razgovaralo o određenim projektima i planovima naše općine a koji bi mogli biti interesantni za turske privrednike i njihova ulaganja na području Srebrenika. Kako se na području općine Srebrenik već nalazi veći broj registrovanih firmi čiji vlasnici dolaze iz, nama prijateljske, Turske, kao i veći broj turskih državljana koji žive i rade na području naše općine i pijace Arizona, interes je tim veći za još ozbiljniju i čvršću saradnju u kome bi BIGMEV prezentirao turskim privrednicima potencijale naše općine, što bi moglo biti vrlo korisno za obje strane, a prevashodno za naše građane kroz otvaranje novih firmi, poslovnih objekata i radnih mjesta. Predstavnici BIGMEV-a su pokazali interes i želju da uskoro posjete našu općinu i na licu mjesta se uvjere u sve prednosti koje Srebrenik zbog svog strateškog položaja, komunikacijske povezanosti, blizine granice Evropske Unije i čestitih i vrijednih ljudi, izdvaja od drugih krajeva i time mu daje prednost za eventualna strana pa i turska ulaganja. Tokom radne posjete Sarajevu delegacija općine je posjetila i novootvorenu – stalnu postavku fotografija “SREBRENICA” koja se nalazi u samom centru grada, i razgledala postavku u “GALERIJA 11 / 07 / 95” koja je otvorena kako bi trajno podsjećala na genocid nad Bošnjacima koji je počinjen u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Na kraju dana se naša delegacija sastala i sa direktorom TIKA – Turske uprave za međunarodni razvoj i saradnju u BiH, Dr. Zufer Oruč-om. Načelnik Buljubašić je ukratko predstavio općinu Srebrenik i njene osnovne karakteristike i potencijale, a Dr. Oruč izrazio spremnost da vrlo brzo dođe u našu općinu, kako bi zajedno sa svojim saradnicima na licu mjesta sagledao privredne i turističke potencijale, kao i mogućnosti realizacije određenih projekata koje bi pomogla ova organizacija.

(srebrenik.ba)

Ostavi komentar