Srebrenik.NET / Vijesti / Problematika Gornjih horizonata i izgradnje HE „Dabar“ u RS-u rješava se putem suda

Problematika Gornjih horizonata i izgradnje HE „Dabar“ u RS-u rješava se putem suda

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banja Luci, nakon što je resorno Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije u Republici Srpskoj odobrilo Studiju utjecaja na okoliš projekta HE „Dabar“, bez posebnog poglavlja sa procjenom utjecaja na okoliš u FBiH, koji je trebao obuhvatiti i procjenu utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu na Republiku Hrvatsku. Obzirom da je BiH članica konvencije ESPOO, naše su međunarodne obveze upoznavanje  susjednih zemalja sa Studijom koju je pomenuto ministarstvo odobrilo  i donijelo rješenje na koje nije bilo moguće podnijeti žalbu. Stoga je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, odlučilo uputiti tužbu kao jedini preostali pravni akt kojim se može nastaviti rješavanje ove problematike.

Unatoč  mnogobrojnim pismenim zahtjevima, inicijativama prema Vijeću ministara BiH, razgovora u relevantnim ministarstvima, te uzaludnim osporavanjem izgradnje tunela prema Fatničkom polju  bez zakonom propisane i obvezne Studije procjene utjecaja na okoliš, kao i bez novih istraživanja i monitoringa voda iz Gornjih horizonta u Donje horizonte, a kojim bi se zadovoljio bilans i balans količina voda za višenamjenske potrebe:poljoprivrede, vodoprivrede,zaštite okoliša, zadovoljavanje obveza biološkog minimuma vodotokova u periodu malih voda, energetskog sektora za proizvodnju električne energije za postojeće i nove hidroelektrane, ali i zaštite vrijednosti biološke raznolikosti te prirodnih područja od međunarodnog značaja u oba entiteta BiH i zemljama regije, Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS-a, odobrilo je Studiju utjecaja na okoliš projekta HE „Dabar“.

Predstavnici ministarstva okoliša i turizma FBiH su kao zainteresirana strana obavijestili i sve nadležne institucije u FBiH, od Vlade FBiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Agencije za vodno područje Jadranskog mora u Mostaru, do WWF-a i NVO-a, kako bi dali svoje komentare,primjedbe i prijedloge, te iznijeli svoje stručne stavove u cilju pronalaženja pozitivnih rješenja za realizaciju projekta u području ovog osjetljivog vodnog sustava, koje su kasnije proslijedili i nadležnom ministarstvu u RS-u.

No, na žalost, i nakon održanih Javnih rasprava te iznosenja svih relevantnih stručnih mišljenja, Studija utjecaja na okoliš projekta HE „Dabar“ odobrena je, te se sada daljnje aktivnosti poduzimaju sukladno zakonskim propisima i relevantnim međunarodnim konvencijama čiji je član i Bosna i Hercegovina.

Ostavi komentar