Srebrenik.NET / Izbori 2012 / Pogledajte kandidatske liste stranaka za učešće na Lokalnim izborima 2012

Pogledajte kandidatske liste stranaka za učešće na Lokalnim izborima 2012

Do Lokalnih izbora 2012 preostala su još dva mjeseca. Centralna izborna komisija je ovjerila liste svih nezavisnih kandidata, stranaka i koalicija. Predizborna kampanja se polahko zahuktava. Srebrničani će na lokalnim izborima imati da biraju načelnika i predstavnike u Općinskom vijeću između 285 kandidata.

SDP:

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
1 BULJUBAŠIĆ SANEL
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 SULJIĆ ZIHER
2 MURATOVIĆ ALMA
3 SULJIĆ SEJFUDIN
4 MURATOVIĆ MUSTAFA
5 IMŠIROVIĆ AZRA
6 JAŠAREVIĆ SUAD
7 BAJRAKTAREVIĆ MUHAREM
8 ZUKIĆ MIRSADA
9 ZAHIROVIĆ IZUDIN
10 BEĆIROVIĆ JANJA
11 DEDIĆ DINKA
12 HODŽIĆ DAMIR
13 IBRIŠIMOVIĆ FIKRET
14 AVDIĆ ŠEMSA
15 MEŠALJIĆ HAZIZ
16 HUSARIĆ JUSUF
17 IBRIĆ NIHAD
18 NURKANOVIĆ IRFAN
19 MUJEZINOVIĆ MELISA
20 OKIĆ DŽEVAD
21 AHMETOVIĆ SEAD
22 OMEROVIĆ FERIDA
23 ZUKIĆ SELMIR
24 KAVAZOVIĆ SEAD
25 OMEROVIĆ HELENA
26 MUJKIĆ ARNEL
27 MUTAPČIĆ SENAID
28 SMAJIĆ RAJNA
29 DURANOVIĆ EMIR
30 MUMINOVIĆ HAVA

NACIONALNE MANJINE
1 BAFĆARI ALEN

 

 

SDA:
NAČELNIK/GRADONAČELNIK
1 IMŠIROVIĆ BAJRO

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 ZUKIĆ IBRAHIM
2 JAHIĆ AMIRA
3 FAZLIĆ ADIS
4 HUSIČIĆ ENVER
5 SMAJLOVIĆ ALMA
6 TURSIĆ NERMIN
7 ALATIĆ KEMAL
8 JOLDIĆ EDISA
9 DELIĆ NEDŽAD
10 KULOVIĆ NIHAD
11 ZAHIROVIĆ DEKIDA
12 ZUKIĆ FAHIR
13 ČIKARIĆ HASO
14 CVIKO FEHIMA
15 BRAŠNJIĆ JASMIN
16 BABAJIĆ DAMIR
17 MUSTAFIĆ SENIDA
18 OKIĆ NERMIN
19 OMEROVIĆ SAFET
20 FAZLIĆ MIRELA
21 IBRIŠIMOVIĆ ALMEDIN
22 MUJKIĆ MIRZAD
23 KEŠETOVIĆ NAHIDA
24 DEDIĆ RAIF
25 JOLDIĆ BEDRUDIN
26 MUJKIĆ VESNA
27 SALKIĆ EMIR
28 HUSIĆ ELVIS
29 DERVIŠEVIĆ JASMINA
30 MUJČINOVIĆ MIDHAT

NACIONALNE MANJINE
1 IBRAIMI MEVLJUDIN

 

BPS-Sefer Halilović:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 SALIHOVIĆ IBRAHIM
2 HASANOVIĆ MUJESIRA
3 SELIMOVIĆ ANEL
4 NIŠANDŽIĆ BONO
5 ŠKAHIĆ FATIMA
6 SULJIĆ FADIL
7 IMŠIROVIĆ AMIR
8 MEŠALJIĆ DENISA
9 SARAJLIĆ MEHMEDALIJA
10 KARIĆ RIVEZ
11 ZAHIROVIĆ AZRA
12 DEDIĆ IBRAHIM
13 RAHIĆKIĆ SEID
14 POPARA ALMA
15 ŠABIĆ ALMIR
16 TALETOVIĆ EDIN
17 SULJIĆ NADIRA
18 MUJANOVIĆ ŠEMSUDIN
19 TABAKOVIĆ SENAHID
20 KURTIĆ MIRELA
21 BAŠIĆ REDŽO
22 OSMIĆ ALDIS
23 MUMINOVIĆ ADMIRA
24 KURTIĆ ESED
25 MUJKANOVIĆ NERMIN
26 KADRIĆ MAJA
27 JUKIĆ REŠID
28 ČAJIĆ SAFER
29 ŠEHERKIĆ ENIDA
30 SELIMOVIĆ ARNEL
NACIONALNE MANJINE
1 BAJROVIĆ NEDŽAD

 

Stranka ZA BiH:

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
1 BORIĆ SELMA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 MUTAPČIĆ EDIN
2 MUHAREMOVIĆ SELMA
3 HASIĆ JUSUF
4 HODŽIĆ ADMIR
5 HUSEJNOVIĆ SANELA
6 BAJREKTAREVIĆ ARMIN
7 MEŠIĆ DAMIR
8 MALKIĆ FATIMA
9 ARIFOVIĆ MUSTAFA
10 MAŠIĆ ZIJAD
11 SELIMOVIĆ ALMIRA
12 KARIĆ MIRZA
13 BULJUBAŠIĆ MUHIDIN
14 KOPIĆ JASMINA
15 OSMANOVIĆ MIRNES
16 TURSIĆ ELVEDIN
17 HODŽIĆ ALMA
18 FERIZOVIĆ EDIN
19 IVANOVIĆ MILAN
20 SALIHBAŠIĆ ARNELA
21 HURIĆ HALID
22 KARIĆ MEHMEDALIJA
23 HODŽIĆ ALMA
24 JUKIĆ NURAGA
25 IMŠIROVIĆ MIRZET
26 HAMIDOVIĆ NERMA
27 DŽAFEROVIĆ MELISA
28 HODŽIĆ HALIM
29 SMAJLOVIĆ EHLIMANA
30 GAVRANOVIĆ OSMAN

 

 

GDS:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 BJELIĆ EVDAR
2 FAZLIĆ ENISA
3 SELIMOVIĆ SULEJMAN
4 BLAGIĆ GORANA
5 MUJIĆ SUVAD
6 BJELIĆ ALMA
7 HUSANOVIĆ EMIL
8 HODŽIĆ DENIS
9 ŠPIJODIĆ SABINA
10 SELIMOVIĆ BENJAMIN
11 SMAJLOVIĆ HAZIM
12 DEDIĆ ULFETA
NACIONALNE MANJINE
1 HALITI JUSUF

 

HDZ:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 VESELČIĆ VESNA
2 GRBIĆ IVO
3 DOGANČIĆ MIRANDA
4 VUJICA MARKO
5 DOGANČIĆ ALOJZIJE
6 VESELČIĆ IVANA
7 MARKOVIĆ GORAN
8 LAZAREVIĆ DIMITRIJA
9 VESELČIĆ FILKA
10 NOVAKOVIĆ MARINKO
11 VESELČIĆ NIKOLA
12 BABIĆ IVKA
13 MARKOVIĆ TUNJO
14 RIKANOVIĆ PERO
15 DEŽIĆ RUŽICA
16 IVANOVIĆ STJEPAN
17 MARJANOVIĆ DRAGAN
18 VESELČIĆ ANTO
19 JURIĆ ZDRAVKO
20 CRLJIĆ MARINA
21 LAKIĆ MILENKO
22 TOPALOVIĆ JAKOV
23 ĐURIĆ DESA
24 ABRAMOVIĆ MATO

 

BOSS:
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 MORANJKIĆ MUHAMED
2 MORANJKIĆ AMIRA
3 DEDIĆ KADRAGA
4 MUJČIĆ ELVIRA
5 DEDIĆ ŠEMSUDIN
6 AHMELJINOVIĆ ARMIN
7 MORANJKIĆ ERMINKA
8 ISLAMI ISLAM
9 DEDIĆ JASMINKA
10 JAHIĆ SEMIR
11 HUSIĆ ADNAN
12 HASANOVIĆ FATA
13 OKANOVIĆ AMEL
14 IBRIĆ ALAGA
15 SEJDIĆ SNJEŽANA
16 MUJKIĆ ARMIN
17 KEŠETOVIĆ MIRZET
18 MORANJKIĆ ADNANA
19 HASANOVIĆ ADNAN

 

Radom za boljitak:

NAČELNIK/GRADONAČELNIK
1 DEDIĆ NOVALIJA

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 ORDAGIĆ MIRZA
2 SOFIĆ DIJANA
3 OKIĆ IZUDIN
4 MUSIĆ ŠEFKET
5 JURIĆ DIJANA
6 HODŽIĆ ENVER
7 SELIMOVIĆ FAHRUDIN
8 KEŠETOVIĆ DERVA
9 ORDAGIĆ MUHAMED
10 BLAGIĆ MILORAD
11 FAZLIĆ VEHIDA
12 SIOČIĆ ŠEVKET
13 HERCEGOVAC ABDULAH
14 SMAJLOVIĆ MAKSIDA
15 SARAJLIĆ MEHMED
16 SELIMOVIĆ MUSTAFA
17 SALIBAŠIĆ NIRMELA
18 AHMETOVIĆ IRDIN
19 LAKIĆ SINIŠA
20 MEŠIĆ MIRELA
21 BAJREKTAREVIĆ ENIS
22 MUSIĆ HARIS
23 ALIHODŽIĆ HIBA
24 OMERAGIĆ MUHAMED
25 SULJIĆ MIRNES
26 ŠIRANOVIĆ MIRELA
27 ORDAGIĆ SAMIR
28 IMŠIROVIĆ ASMIR
29 BEĆIĆ ELVIRA
30 PJEVIĆ BEHADER

NACIONALNE MANJINE
1 DADANOVIĆ SEAD

 

HSP:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 MARTINOVIĆ SAŠA
2 JURIĆ KATARINA
3 BABIĆ BOŽO
4 GUDELJEVIĆ IVICA
5 JOSIPOVIĆ ALENA
6 MARKOVIĆ LUKA
7 PAVLOVIĆ ANTO
8 JOSIĆ ŽELJKA

 

SBB:
NAČELNIK/GRADONAČELNIK
1 IBRAHIMOVIĆ JAKUB

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 MURATOVIĆ ZLATAN
2 GLOTIĆ MERIMA
3 TURSUNOVIĆ AMIR
4 OMEROVIĆ SALKO
5 DŽANIĆ ALMIRA
6 MUJKANOVIĆ MIREL
7 IBRIŠIMOVIĆ OMER
8 GVOZDEN SMAILA
9 IBRAHIMOVIĆ VAHIDIN
10 KARIĆ ZEHRUDIN
11 NURKANOVIĆ AMRA
12 KAVGIĆ EDIS
13 KEŠETOVIĆ FAZIL
14 DELIĆ SABINA
15 SALKIĆ ADNAN
16 ČIZMIĆ NEDIM
17 IBRIĆ AMRA
18 DŽANIĆ DAMIR
19 HODŽIĆ SENAD
20 IMŠIROVIĆ SENADA
21 BULJUBAŠIĆ HASIB
22 IBRIĆ NEZIR
23 MUJKANOVIĆ JASMINA
24 MEŠIĆ MUAMER
25 JOLDIĆ IZET
26 ISIĆ ZEHRA
27 MUSIĆ JASMIN
28 MUJČIĆ MERSUDIN
29 MUJČINOVIĆ MONETA
30 BAŠIĆ NIHAD

 

DSI:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
KAVGIĆ HALIL

 

LDS:

OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA
1 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
2 ŠABULJIĆ RAHIMA
3 HRUSTIĆ SADIL
4 BABOVIĆ AVDO
5 STEVANOVIĆ MARINA
6 MEŠALJIĆ MIRNES
7 ZAHIROVIĆ NEDŽAD
8 BULDIĆ-BEŠIĆ ATIFA
9 SITAREVIĆ ZLATAN
10 ČELEBIĆ HASUDIN
11 HAMZIĆ SABERA
12 IBRIĆ NEDIM
13 MORANKIĆ NUSRET
14 BAJREKTAREVIĆ NERMINA
15 MORANKIĆ RIFAT
16 BULJUBAŠIĆ SENAID
17 SALKIĆ SABINA
18 MUJEDINOVIĆ MIRSAD
19 IBRAHIMOVIĆ SENAD
20 ZAHIROVIĆ NADINA
21 JAHIĆ SEAD
22 SALKIĆ EMIR
23 MAHMUTOVIĆ SEADA
24 BEĆIĆ RIZALIJA
25 DELIĆ EKREM
26 DJEDOVIĆ SABINA
27 TUFEKČIĆ ARMIN
28 MUSIĆ EMRA
29 FEJZIĆ ENIS
30 HUSARIĆ AMIR

NACIONALNE MANJINE
1 BEĆIROVIĆ NERMIN

Ostavi komentar