Srebrenik.NET / Vijesti / Održan 1. sastanak Partnerske grupe za praćenje realizacije Strategije razvoja Srebrenika 2011-2020

Održan 1. sastanak Partnerske grupe za praćenje realizacije Strategije razvoja Srebrenika 2011-2020

Dana 26.02.2013.godine, u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, održan je 1. sastanak Partnerske grupe za razvoj za praćenje realizacije Strategije razvoja općine 2011-2020. g., usklađivanje sa budžetom i eventualne izmjene pojedinih ciljeva, na kojoj je bilo prisutno 26 članova partnerske grupe iz privrednih kolektiva, javnih preduzeća, javnih ustanova, općine Srebrenik, mjesnih zajednica, nevladinog sektora, te iz sektora kulture i sporta. U uvodnom govoru općinski načelnik Sanel Buljubašić je pozdravio prisutne a posebno predstavnike ILDP-a i UNDP-a, koji su do sada intenzivno radili na izradi naše nove strategije razvoja, a sada su fokusirani na podršku u fazi implementacije strategije razvoja, zaželio im dobrodošlicu, te ih ukratko upoznao sa prijedlogom Plana implementacije strategije razvoja općine Srebrenik u periodu od 2013 do 2015. godine, koji u pdf. formatu možete preuzeti ovdje:PLAN IMPLEMENTACIJE 2013-2015.pdf (170.15 KB). U nastavku govora načelnik Buljubašić je istakao da budžet, takav kakav je, ne može odgovoriti svim potrebama iz strategije razvoja te da su u toku 2013.godine ključna 3 projekta i to: 1)Izgradnja nove zgrade općine Srebrenik 2) Rješavanje problema vodosnabdijevanja na kompletnom općinskom području i 3) Izgradnja nove sanitarne deponije. Činjenica je da samo za novu zgradu općine Srebrenik imamo obezbijeđena novčana sredstva iz kredita, dok za preostala dva nemamo zatvorenu finansijsku situaciju, tako da ćemo realizovati prioritete, naravno u skladu sa punjenjem budžeta. Takođe je istakao da će se ubuduće za svaki projekat ponaosob imenovati tim za realizaciju istog, koji će sačinjavati uposlenici općine Srebrenik kao i eksterni stručnjaci, a sve u cilju da se zna ko prati i nadzire realizaciju projekta i oni će biti i najodgovorniji za realizaciju svakog projekta. Nakon prigodnog obraćanja Ibrahima Smajlovića, općinskog koordinatora za izradu strategije razvoja, predstavnik ILDP-a Zlatan Musić je moderirao sastankom te je, nakon brojnih primjedbi i sugestija od strane članova Partnerske grupe, sačinio Izvještaj koji u pdf. formatu možete preuzeti ovdje:Izvjestaj o 1. sastanku Partnerske grupe u 2013.pdf (234.84 KB)  Kompletnu strategiju razvoja općine Srebrenik 2011-2020.g.  u pdf. formatu možete preuzeti u folderu Općinski dokumenti,  na zvaničnoj općinskoj web stranici  a i dalje je omogućeno ciljnim grupama odn. pojedincima da sugerišu određene izmjene strategije, putem općinskog e-maila:  [email protected] , kako bi ista bila još bolja.

(srebrenik.ba)

Ostavi komentar