Srebrenik.NET / Vijesti / Muslimani danas obilježavaju 1433. Novu hidžretsku godinu

Muslimani danas obilježavaju 1433. Novu hidžretsku godinu

Muslimani širom svijeta danas, u vrijeme akšama obilježavaju Novu hidžretsku 1433. godinu. Muslimanska nova godina počinje prvog dana mjeseca muharema, računa se po lunarnom kalendaru, a smatra se jednim od najznačajnijih datuma u historiji islama.

Muslimanski kalendar je lunarni, to znači da se određuje po kretanju mjeseca. Godina ima 354 dana, osam sati i 48 minuta.

Hidžretskom novom godinom se obilježava preseljenje Allahovog poslanika Muhameda s.a.v.s. iz Meke u Medinu. Muslimani od tog datuma računaju svoju eru. Posljednji Božiji poslanik Muhamed a.s. je preselio iz Meke u Medinu 16. jula 622. godine nove ere, što odgovara 1. muharemu hidžretske godine. Muhamed, kao i većina drugih muslimana bili su prisiljeni napustiti svoj rodni grad zbog nemogućnosti da u njemu slobodno ispoljavaju svoju vjeru.

Islamska predaja kaže da je odluka o računanju vremena na ovaj način donesena u vrijeme halife Omera ibn El-Hattaba. Navodi se kako je halifi jedan čovjek rekao kako dopisi dolaze bez datuma pa je zatražio da halifa nešto poduzme.

Omer ibn El-Hattab je tada konsultovao ashabe koji su imali niz prijedloga o računanju vremena, među kojima su bili: da se vrijeme računa po trajanju vladavine nekog od halifa, da se vrijeme računa po kršćanskom kalendaru ili po rođenju poslanika Muhameda. U konačnici je prihvaćen prijedlog da muslimani računaju vrijeme po hidžri (preseljenje). Omer ibn El-Hattab je tada rekao: “Neka to bude hidžra, jer je ona razlučila istinu od neistine!”. Nakon toga je određeno da muharem bude prvi mjesec muslimanske godine, jer su se između ostalog, u tom mjesecu ashabi zavjetovali na vjernost Muhamedu a. s., a i odluka o hidžri je donesena u tom mjesecu.

Hidžretski mjeseci su: muhaarrem, safer, rebiu-l-evvel, rebiu-l-ahir, džumade-l-ula, džumade-l-uhra, redžeb, ša’ban, ramazan, ševval, zu-l-ka’de i zu-l-hidždže.

Muslimanska ili Hidžretska nova godina se u Bosni i Hercegovini uglavnom obilježava prigodnim svečanostima i akademijama te učenjem Kur’ana i ilahija u džamijama.

Redakcija portala Srebrenik.NETwork  želi svim muslimanima sretnu i uspješnu 1433. hidžretsku godinu.

Ostavi komentar