Srebrenik.NET / Vijesti / Izvještaj sa 2. sjednice OV-a Srebrenik

Izvještaj sa 2. sjednice OV-a Srebrenik

Detalj sa sjednice

Na 2. sjednici Općinskog vijeća Srebrenik, koja je održana dana 18.12.2012.godine, zbog obimnih diskusija i rasprava, zaključeno je svega osam od petnaest tačaka predviđenih dnevnim redom, te će se o preostalim tačkama vijećnici izjašnjavati na narednoj sjednici, koja će se održati do kraja godine. Najviše zanimanja vijećnika izazvala je tačka vezana za stanje budžeta općine Srebrenik za 2012.godinu, koje je načelnik Sanel Buljubašić ocijenio jako teškim, objašnjavajući kako će prevazići problem prispjelih obaveza prema privrednim subjektima, ali da mu najveći problem predstavljaju svakodnevne tj. tekuće obaveze, te da je punjenje budžeta jako slabo. Podcrtano je kako je budžet u deficitu za prvih devet mjeseci više od 1.800.000 KM, zbog čega će se na narednoj sjednici uraditi rebalans budžeta, a načelnik je najavio za sljedeću godinu veće mjere štednje te da će se ići u pravcu stabilizacije budžeta u 2013.godini. Dosta zanimanja izazvao je i nacrt Programa obavljanja zajedničke komunalne potrošnje, gdje su planirana sredstva na istom nivou, kao i prošle godine. Pojedini vijećnici su predlagali da se prvo utvrdi je li JKP „9. septembar“ dovoljno opremljeno i sposobno da obavlja sve predviđene usluge, te da se trebaju utvrditi validni kriteriji vrednovanja urađenog. Na taj način ako firma koja dobije posao ne odradi sve korektno po obimu i kvaliteti posla, da bude kažnjena za to, a ne da dobija sredstva unaprijed, bez obzira kako obavlja ove usluge. Primjedbi je bilo i na postojanje velikog broja „divljih deponija“, dok su pojedini vijećnici predlagali da se o ovoj tački ne raspravlja sve dok se ne dobije informacija o onome što je urađeno u prethodnoj godini po ovom pitanju. Direktor JKP „9. septembar“ Srebrenik Zaim Djedović priznao je kako su gradske ulice ove zime bile slabije očišćene, pravdajući to time što JKP „9. septembar“ čisti više od 330 km puteva na našem općinskom području, te da jednostavno kapacitetom nisu mogli zadovoljiti potrebama, posebno tražeći da se, obzirom da u značajnoj mjeri rade i te poslove, preciziraju i stavke vezane za održavanje Gradskog stadiona, korita rijeke Tinje kao i kafilerijskih poslova. Jedno od najaktuelnijih pitanja je i problem odlaganja komunalnog otpada na postojećoj deponiji u Babunovićima, gdje mještani ponovno prijete blokadom, zbog čega je i određena komisija u sastavu: Ibro Salihović, Ziher Suljić, Mirza Ordagić i Adis Fazlić koja će, zajedno sa načelnikom, pokušati da sa mještanima Babunovića dogovori nastavak odlaganja otpada te iznalaženje nove lokacije. Usvojen je i Program utroška sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji utvrđenih budžetom za 2012. godinu, gdje je zbog slabijeg punjenja budžeta ova stavka umanjena sa 35.000 KM na 28.000 KM. Od tih sredstava bi se za jednokratne pomoći za uginuće stoke izdvojilo ukupno 8.000 KM, za podršku pčelarima 13.372 KM te za pomoć u saniranju šteta od prirodnih nepogoda 6.628 KM. Formirane su i dvije općinske komisije, a u Komisiju za statutarno-pravna pitanja imenovani su: Muharem Bajrektarević kao predsjednik te Edis Kavgić, Mirela Mešić, Fatima Škahić i Nihad Mehmedović kao članovi, dok su u Komisiju za budžet i ekonomski razvoj imenovani Selmir Zukić kao predsjednik te Elvis Husić i Alma Popara kao članovi. O Odluci za određivanje matičnih područja i vođenju jedinstvenih matičnih knjiga bilo je niz primjedbi, s obzirom da je Odlukom predviđeno 49 naselja dok općina Srebrenik ima 51 mjesnu zajednicu, ali s obzirom da je ova tačka u nacrtu, ona će do konačnog usvajanja pretrpjeti određene korekcije. U usvojenoj Informaciji o dostavi vode za piće stanovnicima ugroženih naselja putem cisterni u 2012.godini, navedeno je kako se za ove potrebe utrošilo 185.000 KM za nabavku i prevoz vode za Podorašje, Tinju, Kuge, Falešiće, Brnjičane, Gornje Moranjke, Brda, Cage, Seonu, Liplje, Jasenicu, Špionicu, Potpeć, Gornji Srebrenik, Behrame, Dediće i Lisoviće.

(Srebrenik.ba)

Ostavi komentar