Srebrenik.NET / Vijesti / ISDN u Srebreniku

ISDN u Srebreniku

Sa pocetkom aprila mjeseca zapecete su i znacajnije aktivnosti na rekonstrukciji PTT mreze na srebrenickom opcinskom podruciju U okviru redovnog investicijskog odrzavanja Telekoma BiH a prema ranije sacinjenim planovima zavrsena je rekonstrukcija telefonske mreze u naseljima Brnjicani i Mustafici gdje su polozene podzemne telefonske instalacije uz prosirenje kapaciteta telefonske mreze Tako je u naselju Brnjicani telefonska mreza povecana za oko 100 novih brojeva od cega je vec 60-tak vec prodato a slicna je situacija i u podmajevickom naselju Mustafici Po zavrsetku ovih radova krenulo se i sa modernizacijom telefonske mreze na potezu Spionica 8211 Ormanica 8211 Hrgovi a po okoncanju i tih poslova ovih dana izvrsena je i modernizacija tacnije zamjena postojecih analognih telefonskih centrala modernim digitalnim uz prosirenje kapaciteta u Srebreniku i Dubokom Potoku cime je cjelokupan prostor opcine Srebrenik osim Sladne kada je u pitanju telefonski saobracaj modernizovan Ovom modernizacijom korisnicima su na raspolaganju i novi servisi kao sto je ISDN prikljucak prezentacija broja pozivaoca konferencijska veza kao i drugi napredni servisi
Isto tako ovih dana je izvrseno i spajanje Srebrenika sa glavnom centralom u Tuzli optickim vodom sto je rezultiralo i znacajno poboljsanje konkcije na internetu odnosno brzim protokom podataka Prema ranijim planovima a zbog izrazene potrebe za novim telefonskim prikljuccima na cijelom podruciju opcine Srebrenik u narednom periodu ce se izvrsiti prosirenje kapaciteta fiksne telefonske mreze cime ce se zaokruziti proces digitalizacije telefonske mreze na nasem opcinskom podruciju

Ostavi komentar