Srebrenik.NET / Aktuelno / Apel iz Policijske stanice Srebrenik

Apel iz Policijske stanice Srebrenik

Polazak u školu je za svako dijete važan trenutak. Ta se velika promjena održava i u drumskom saobraćaju jer se na putevima susreće velik broj djece. S obzirom i na velik broj odgojno-obrazovnih ustanova, nema tačnog mjesta gdje bi se stradanja djece u saobraćaju moglo unaprijed predvidjeti a i dječje ponašanje na putu često je nepredvidivo, impulsivno, te u slučaju i manjeg propusta nažalost dovodi do neželjenih posljedica, koja su ipak najčešća u vrijeme dolaska i odlaska u školu.Same psihofizičke sposobnosti djece još uvijek nisu dovoljno prilagođene uvjetima u kojima se odvija savremeni saobraćaj, jer djeca su nižeg rasta i nemaju dobru preglednost, nemaju razvijenu sposobnost tačne procjene brzine kretanja vozila, skloni su zanemariti činjenicu da prelaze cestu i potpuno se usmjeriti na drugu aktivnost. Kako dijete ne bi samo savladavalo probleme koje donosi saobraćaj na putevima, potrebna im je pomoć svih odraslih: vozača, roditelja, nastavnika, jer dječje živote treba zaštiti. U želji da ova kao i svaka naredna godina prođe bez stradavanja djece upućujemo apel vozačima motornih vozila da u narednom periodu posvete dodatan oprez kada voze u blizini škola, igrališta kao i na pješačkim koridorima. Poseban je oprez potreban kada voze putem gdje su uz ivicu kolovoza parkirana vozila jer treba biti spreman da u svakom trenutku postoji iznenadna pojava djeteta na kolovozu, kada se nalaze iza zaustavljenog školskog autobusa. Da bi i djeci približili svakodnevne probleme u saobraćaju na putu, i ove godine ćemo organizovati edukativna predavanja s ciljem upoznavanja saobraćajnih pravila, stvaranje kulturnih navika na putevima, jer djecu nije dovoljno samo naučiti već i razviti naviku pravilnog ponašanja. Ovim putem molimo i roditelje, posebno najmlađe djece, da pripreme svoje dijete za samostalno sudjelovanje u saobraćaju, da ga upozore na loše i vlastitim primjerom ukažu na pozitivno ponašanje. Djetetu je poželjno ukazati na najbezbjedniji put od kuće do škole, na kritične dionice, raskrsnice, dijelove puta sa slabom preglednošću, a ako je dijete primorano sudjelovati u saobraćaju noću, poželjno je da bude osvijetljeno ili označeno reflektirajućim materijalom. Kada dijete završi s nastavom i kad ga dočekujete pred školom izbjegavajte se nalaziti na suprotnoj strani ulice. I na kraju, nemojte da vaš „osnovac“ za put prema školi koristi bicikl što može imati tragične posljedice. Nadamo se da ćemo uz zajedničko zalaganje u saobraćaju, najmlađima osigurati bezbrižan put do školske klupe.

Ostavi komentar