Srebrenik.NET / Aktuelno / Prilika za djecu da kažu šta žele i zahtijevaju; Web-stranica “Za svako dijete”

Prilika za djecu da kažu šta žele i zahtijevaju; Web-stranica “Za svako dijete”

U sklopu projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS) u BiH” pokrenuta je interaktivna web-stranica www.zasvakodijete.ba, na kojoj djeca imaju priliku da na online “Zidu želja i zahtjeva” upišu šta žele i zahtijevaju da se promijeni kako bi svakom djetetu u Bosni i Hercegovini bilo ostvareno svako pravo.

Za svako dijete

Među željama i zahtjevima djece upisanim na “Zid” su i: “Željela bih da sva djeca svijeta imaju ista prava i mogućnosti”, “Zahtijevam da u mom gradu postoji nogomet za žene”, “Volio bih da budem najbolji učenik u BiH” i mnoge druge.

“Želje i zahtjevi koje smo do sada prikupili, potvrđuju nam koliko je bitno djeci omogućiti jedan ovakav komunikacijski kanal putem kojeg će moći iskazati svoje mišljenje, edukovati se o pravima koja su im zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta ali i tražiti konkretna rješenja od donosioca odluka”, istakla je Selma Turkić, voditeljica projekta SPIS u UNICEF-u BiH.

Ambasador UNICEF-a Edin Džeko je preko poruke na YouTube kanalu poručio djeci da pišu svoje želje i zahtjeve na web-stranicu jer je to najbolji način da se njihov glas čuje i dođe do svih građana, utjecajnih ljudi i donosilaca odluka.

Web-stranica će sadržavati i mnoge edukativno-informativne sadržaje, kao i informacije o realizovanim aktivnostima i uključenosti djece kroz projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, koji UNICEF realizuje uz podršku donatora Evropske unije, norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj (UKAID) u saradnji sa nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou.

Ostavi komentar