Srebrenik.NET / Tehnologija / Info Vijesti / Leftor d.o.o. Tuzla predstavio novi software-ski proizvod

Leftor d.o.o. Tuzla predstavio novi software-ski proizvod

Leftor d.o.o. Tuzla danas je u BIT Centru II u Tuzli održao zvaničnu promociju osnovnih modula svog novog software-skog paketa. Radi se o prvoj fazi razvoja web aplikacije za praćenje i upravljanje objektima voznog parka, te povećanja stepena sigurnosti za vlasnike pojedinačnih vozila.

Praćenje.ba je novi software-ski proizvod kompanije Leftor d.o.o. iz BIT Centra Tuzla, koji omogućuje optimizaciju poslovanja firmama koje imaju svoj vlastiti vozni park, te povećanje stepena sigurnosti za vlasnike pojedinačnih vozila. Internet aplikacija koja se nalazi na adresi www.praćenje.ba omogučiće korisnicima ovog portala da u svakom trenutku znaju gdje im se nalazi vozilo, kao i da prate određene parametre njegovog kretanja.

˝Namjena sistema je da se satelitskim putem prate vozila koja su na terenu. Najveću dobit imat će menadžeri koji upravljaju voznim parkovima ili čak fizička lica koja žele da porate svoja vozila. Oni mogu u svakom momentu, u realnom vremenu da saznaju gdje im je vozilo i kuda se sve kretalo. Pored toga mogu se dobiti i razni drugi podaci pošto je software dovoljno vješt, u smislu da izračuna kada ste se zaustavili, da li je neko prekoračio brzinu, da li je vozilo ušlo u neku karakterističnu zonu˝, rekao je za TIP.ba direktor firme Leftor d.o.o Kristijan Smiljanić i dodao:˝Vrijednost sistema se očituje u tome koliko je firma sposobna da uštedi para na osnovu tih informacija. Ako bi samo jednu dnevnicu mjesečno uštedili zbog tih novih informacija, mogli bi otplatiti čitav taj sistem. Generalno sistem ne bi trebao biti skuplji od 30 KM mjesečno˝.

www.pracenje.ba je novi proizvod koji se zasniva na GPS uređaju koji se ugrađuje u vozila i omogućava da se putem satelitskog lociranja može pratiti kretanja vozila. GPS tehnologija nije nepoznata i često se koristi u vozilima tokom putovanja. Ono što izdvaja novi proizvod komapnije Leftor d.o.o. Tuzla, od sličnih na tržištu, jeste mogućnost nadogradnje različitih senzora koji mogu pratiti promjene i bilježiti razne podatke za potrebe naručioca, a sve u cilju boljeg održavanja i iskorištenja vozila, te sprječavanja zloupotreba.

˝Upotrebom ovog sistema u mnogome se povećava i stepen sigurnosti za vlasnike pojedinačnih vozila. Vaše auto se u našem sistemu javlja svaki minut. U slučaju da vam je neko ukrao automobil znat ćete gdje vam je prošli minut bilo vozilo˝, ističe Smiljanić.

Kako „praćenje.ba” radi?

Sve promjene zabilježene na vozilu se putem komunikacijskog GPRS protokola odašilju komunikacijskim linijama do servera koji je spojen na internet, te se na njemu smještaju u bazu podataka. Baza podataka je vezana sa aplikacijuom koja će u osnovi imati proizvod koji je također osmislio programerski tim Leftora i koji će omogućiti korisnicima sistema da putem web-a prate sve vezano za kretanje vozila njihovog voznog parka. Važno je istaknuti da će zahvaljujući web pristup, odnosno web aplikaciji klijent biti u stanju da sa bilo kojeg mjesta pristupi svim podacima od praćenja kretanja vozila do dodatnih aplikacija koje se isporućuju u skladu sa zahtjevima klijenta. Bitna prednost „praćenje.ba” jeste i da ažuriranje podataka može biti trenutno, višesatno, dnevno što ovisi od potreba korisnika i njihovih finansijskih mogućnosti.

˝Sistem je trenutno dimenzioniran tako da može da prihvati 2000 korisnika, ali se sistem po potrebi vrlo lako može proširiti. Sistem radi globalno i naše mape pokrivaju čitav svijet. Te mape su toliko precizne da možete znati koja je ulica ili naziv ulice u bilo kojem gradu u svijetu˝, naglasio je Smiljanić.

Više o kompaniji Leftor d.o.o. Tuzla

Leftor d.o.o. Tuzla je osnovan u drugoj polovini 2006. godine. Kompanija se bavi programiranjem softvera i baza podataka, e-learning solucija, interaktivnih web stranica kao i drugim segmenatima softver inženjeringa i konslatinga. Trenutno kompanija ima 11 zaposlenih i imaju ambicije da svoj tim mladih inženjera prošire. Leftor d.o.o. Tuzla posluje na tri lokacije, dvije u Tuzli i jednom u Srebreniku. Iako mlada kompanija iza sebe imaju veliki broj završenih projekata iz oblasti softverskog inženjeringa. Razvojni odjel kompanije radi na projektima koji su naručeni od strane njihovih klijenata. Klijenti su iz različitih zemalja, a najčešće koriste i vlastiti programerski alat pete generacije za razvoj web aplikacija i Joomla kao web dizajnersku alatku.

One comment

  1. Bravo Kristijane 🙂

Ostavi komentar