X
    Categories: Donatori

Hvala Muratović Semiru !

Tvrđava Gradina Srebrenik

ŠS Silver Kings se zahvaljuje Gosp. Muratović Semiru na kupljenoj članskoj karti. Broj karte je 006 a danas je izvršena uplata na žiro račun kluba.