Srebrenik.NETwork

Hvala i trenerima ;-)

Tvrđava Gradina Srebrenik

Kingsi se zahvaljuju svojim trenerima Emiru Jašareviću i Edisu Bajrektareviću na uplaćenim članskim kartama broj 001 i 002.