Srebrenik.NETwork

Objavljen konkurs za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za 2012.g.

Tvrđava Gradina Srebrenik

Na osnovu člana 23. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencioniranje kamata na dugoročne stambene kredite korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona, (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/10 i 12/11),  Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je raspisalo:
 
                                                 K O N K U R S 
za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju  branilaca i 
članova njihovih porodica na području  Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 

Kompletan tekst konkursa u pdf. formatu možete preuzeti ovdje: jednoobrazan konkurs beskamatni 2012 _1_.pdf, kao i obrazac zahtjeva koji trebate popuniti: ZAHTJEV 2012.pdf.