X
    Categories: Slika dana

Barca u noci

By Cosa Photography

Jer ne spavam kad te nema
Sinjim morem ploviš
Ploviš, dugo ploviš
Nikad ništa ne uloviš.
Tukle su me bure, Mare
Tukli me murjaci
Nikad ne znam da li ću ti
Ostat živ na barci