Srebrenik.NET / Aktuelno / Ratiš netaknuti biser prirode

Ratiš netaknuti biser prirode

Članovi Eko ˝Seona-Ratiš˝ okončali su uspješno još jedan projekat.
U svojim nastojanjima da zaštite okoliš, očuvaju prirodna bogatstva i promoviraju
ekološki i zdrav život, i da Ratiš i dovište promoviraju  kao destinaciju za vjerski i rekreativni turizam -prijavili su se na javni poziv za UG koji je raspisala Općina Srebrenik 2013. god.
Za svoj projekat pod nazivom
Ratiš netaknuti biser prirode-Pjesacke staze i vjerski turizam-dobili su 2014. god novčanu podršku od Općine Srebrenik u iznosu od 2000 KM.

Ratis Seona Projekat je realizovan u periodu od 01.08-31.12.2014. god. i u toku ovog projekta članovi Eko ˝Seona-Ratiš˝ proveli su nekoliko aktivnosti i akcija od kojih možemo izdvojiti :promocija vjerskog turizma ,pomoc u uređenju pristupnih pješačkih staza i puteva ka dovištu na Ratišu, uređenje odmarališta za pješake, uređenje info pultova sa kartama i informacijama, uređenje putokaza ka dovištu,te postavljanje šadrvana i uređenje uže lokacije oko odmarališta.
Sve ovo je urađeno volnterski i članovi UG Seona-Ratiš su zahvalni na doniranim sredstvima i još jednom su pokazali da mala i skromna sredstva mogu da potaknu na djelovanje u zajednici i poluče velike rezultate  kao što su aktivizam mladih, borba za ljepše i uređenije mjesto za život , očuvanje prirode i okoliša itd…
Ekološko udruženje Seona -Ratiš sa svojim članovima planira i u buduce nastaviti sa svojim aktivnostima na očuvanju životne sredine, i na promoviranju zdravog načina življenja i aktivizma kod mladih i odraslih.Te u svojim dugoročnim planovima ima za cilj da od dovišta napravi prepoznatljivu destinaciju za vjerski turizam, a od Ratiša mjesto za šetnje,biciklizam, porodična druženja i uživanje u prirodi.

U prilogu i nekoliko slika napravljenih u toku i nakon završetka projekta.Ratis Seona Ratis Seona Ratis Seona Ratis Seona Ratis Seona