Srebrenik.NET / Članci, fotke i video / Donirane knjige za OŠ Duboki Potok u vrijednosti od oko 3.000 KM

Donirane knjige za OŠ Duboki Potok u vrijednosti od oko 3.000 KM

Sarajevo/Beč,. – Danas je uručena donacija Osnovnoj školi Duboki Potok, H.Stepic CEE fondacije (H. Stepic CEE Charity), a čiji rad podržava Raiffeisen Bank International, osnovnim školama sa područja sjeveroistočne Bosne. Radi se o donaciji lektira za osnovne škole na ovome području.

„Raiffeisen grupacija svoj poslovni uspjeh uvijek nastoji kombinovati sa društveno odgovornim poslovanjem te svoju strategiju održivosti temelji na otvorenom i konstruktivnom odnosu sa interesnim grupama, odgovornosti prema zajednici i okolišu, te suočavanju sa društvenim pitanjima i izazovima. Ovakvi projekti su od izuzetnog značaja obzirom da doprinose lakšem obrazovanju posebno imajući u vidu poteškoće sa kojima se suočavaju škole u udaljenim krajevima Bosne i Hercegovine,

Našoj biblioteci je uručeno 150 školskih lektira, što je velika pomoć za nas. Zahvalni smo Stepic fondaciji i Udruženju Medo na tome“, kazao je Edis Bajrektarević direktor Osnovne škole „Duboki Potok“ te dodao da je, usljed teške ekonomske i društvene situacije, nabavka lektira za školsku biblioteku skoro neizvodiva.

Pored pomenute fondacije implementaciju projekta, nabavku i distribuciju kompleta lektira, obavilo je Austrijsko-bosansko kulturno udruženje Medo, sa sjedištem u Beču.

Realizator projekta AZEM ALETOVIĆ je iskazao svoje veliko zadovoljstvo što se uspješna saradnja ovoga Udruženja i Stepic fondacije nastavlja već PETU godinu, na radost velikog broja djece u Bosni i Hercegovini, kojima je data šansa da se kvalitetno obrazuju u svojoj domovini.

Dobrotvorna fondacija H. Stepic CEE Charity osnovana je u Beču 2006. godine od strane g. Herberta Stepica. Cilj Fondacije je pružanje pomoći djeci, omladini i mladim ženama u zemljama Srednje i Istočne Evrope. Kroz brojne obrazovne inicijative, H. Stepic CEE fondacija djeci pruža bolju šansu za budućnost, svjesni da samo opsežna promocija obrazovanja predstavlja osnovu za uspješnu integraciju u društvo i razvoj interesa i mogućnosti djeteta. Rad fondacije H. Stepic CEE Charity podržava Raiffeisen Bank International.

WP_20150324_011