Srebrenik.NETwork

Parole sa današnjih demonstracija – “Vratite nam Zoku daćemo vam Mešu”

Jedna od današnjih parola na mirnim protestima protiv korupcije, nepotizma u općinskim strukturama bila je i “Vratite nam Zoku daćemo vam Mešu”

Pogledate par fotografija koje smo preuzeli sa profila učesnika demonstracija:

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik

Demonstracija 13.03.2014 Srebrenik