Srebrenik.NET / Aktuelno / Kandidat za načelnika Srebrenika Dr Kešetović: “Nafaka je u malom ali pošteno zarađenom”

Kandidat za načelnika Srebrenika Dr Kešetović: “Nafaka je u malom ali pošteno zarađenom”

Pitali smo gosp. prof. dr Izudina Kešetović (61) kandidata za načelnika općine Srebrenik ispred Unije Socijaldemokrata (USD) da nam ustupi malo svog vremena za jedan kratak intervju.

Ko je Izudin Kešetović ?

Prof. Dr. Izudin Kesetovic - Kandidat za nacelnika opcine SrebrenikŠire su te informacije dostupne na facebooku ili na globalnom internetu svi danas govore o sebi i predstavljaju se na najrazličitiji način. Rođen sam prije nepunih 61 godinu u Rapatnici u kojoj živim , naselje Bare ili u sada gradakom dijelu ulice Bajazita Kešetovic na broju 20, u vlastitoj kući sagrađenoj na očevini i djedovini.
Najveći uticaj na mene je izvršio moj rahmeli djed Muharem Šećić , težak iz Bađžića , selo Rapatnica i rahmetli otac željezničar – skretničar i kočničar, na svim teretnim i putničkim vozovima na pruzi Brčko – Banovići.

  Od njih sam naučio da je nafaka u malom ali pošteno zarađenom. Sve škole sam završio na vrijeme od osnovne do dr nauka od 7 do 36 godine života. U tom periodu sam postao profesor na Fakultetu i direktor RO ” Siporeks” Tuzla. Znači 1989. godine sam imao dobru startnu poziciju za svoj profesionalan rad. Sve što sam poslije radio smatrao sam svojom obavezom ali i željom da svojim radom obezbijedim sebi pristojan materijalni status.

Zašto se opet kandidujete ?

Prvi puta sam se kandidovao za načelnika općine Srebrenik 2008. godine jer sam bio ubjeđen da će tadašnji načelnik i pobjednik na izborima 2008. godine dovesti građane Srebrenika u loš status. Bio sam u pravu jer početkom krize od 2009. godine sve se polahko ruši na svim razinama vlasti, tako da smo već šest godina u ekonomskom- socijalnom- političkom i finansijskom beznađu. Od prosperitetne općine čiji su se privrednici dobro snašli u novim uslovima tržišne ekonomije, postali samo ponovo općina koju potresaju afere i čiji su sudionici nastali na sprezi političkih – interesnih skupina u svim sferama privrednog i društvenog života.

Ujedno to je bio moj otklon od postojećeg koncepta rada, sve dok je postojao politički vođa i gdje je se poštovao rad, poštenje i znanje. Ponovo sam pokušao skrenuti pažnju na probleme kandidujući se za člana Predsjedništva BiH, 2010. godine. I tada nisam dobio povjerenje ali sam bio uvjerenja da sve dublje tonemo.

Od 2010. općina Srebrenik vanredne izbore da bi 2012. godine na redovnim izborima građani ” kaznili ” tadašnju političku strukturu dajući povjerenje mladom kandidatu druge političke opcije u nadi da će doći do promjena.Kako nije došlo do promjena , u dvije godine ” načelnikovanja” pobjednik se našao u teškoj ličnoj ali i za građane katastrofalnoj situaciji. S toga sam jošo dlučniji da ponovo zatražim od građana povjerenje i da im pokažem da su bili prevareni od obje političke opcije koje su u čvrstoj sprezi ili ” zeleno- crvenoj interesnoj uvezanosti ili talu”. Želim da taj čvor pukne i da se pojavi novi početak. Ja sam spreman da to uradim jer nijesam obavezan političkom vođstvu nego izravno građanima od kojih tražim povjerenje na dvije godine, koje ću se provjeriti i tražiti ću novim novi mandate 2016. godine koji ću stalno, godišnje , provjeravati kroz oblike demokratskoj izjašnjavanja koji su poznati u savremenim demokratskim društvima. U slučaju da ne dobijem povjerenje to ćeme učvrstiti u uvjerenju da ću imati priliku kasnije u boljim ili gorim uslovima što zavisi od nosioca vlasti i naroda .

Koja su 3 goruća problem građana i lokalne zajednice Srebrenik, sa vaše tačke gledišta ?

Problemi su mnogi , ali i za probleme imaju rješenja. Osnovni problem je u načinu obavljanja javne funkcije. Nastojati ću biti u funkciji građana i zajedno sa njima ću tražiti prioritete i mogućnosti. Slijediću Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi i praksu savremene lokalne uprave i samuprave. Moj program će se temeljiti na sanaciji postojećeg stanja zaustavljanja stagnacije. Promjeniti ću koncept organizacije i raditi ću na projektnom pristupu kao praksu zemalja OECD-a , i finansijskom nadzoru i kontroli na bazi revizije učinaka. Sve će biti transparetno. Učesnici će se birati prema zadatku na osnovu znanja pri čemu ću dati prednost mladim i školovanim da kroz projekat dođu do radnom mjesta i obezbijede novo zapošljavanje.
Općinu ću postaviti kao snažnog partnera prema privatnom sektoru i ukinuti praksu da se javni novac ” isisava” , da se bogate kvazi privrednici na bazi ” jaranske ” ekonomije.

Znači, pokazaću da se može promovirani i javni i privatni interes koji neće stvarati enormne socijalne razlike na bazi krađe a ne rada i poduzetništva. Tražiti ću podršku da se uradi reinženjering komunalnog sektora koji je najslabija ” karika” sistema na lokalnom nivou a mogao bi biti dobra osnova za biznis i produktivno zapošljavanje. Ukinuti ću sve bespotrenbe birokratske poslove , dok ću administrativnu proceduru pojednostaviti. Pružiti ću priliku svima u javnom sektoru da zarade platu , a onim koji to nisu spremni ili neće , tražiti ću drugu varijantu pod uslovom da ne ometaju one koji žele da rade i zarade.
Pokrenuti ću socijalni program i ojačati ću funcije centara za soijalnu zaštitu uz saradnju sa nevladinim sektorom.
Zaštiti ću status građana u socijalnoj potrebi i učiniti napor da im se obezbijde uslovi za život rad .

Izvršiti ću reinženjering društvenog sektora : obrazovanje, sport i kultura.

Staviti ću pod kontrolu imovinu u komunalnom i javnom sektoru i učiniti istu efikasnom.

Tražiti ću efikasniji rad primarne zdravstvene zaštite i tražiti da se očuva javna funkcija zdravstva i razvijati modalitete partnerstva sa privatnim sektorom na principu kvaliteta zdravstvene usluge.

Kako to sve uraditi ?

Moja je vizija jasna. Moja misija će biti javna. Moj uspjeh je siguran jer znam način na koji se sada radi da nas vodi u propast. Ja ću ući u sukob i obračun sa svima koji mi na ovom putu budu smetali , a razloge svojih mjera i odluka ću obrazložiti građanima.

Koliku podršku imate, odnosno mislite da ćete imati u sadašnjem sazivu opštinskog Vijeća Srebrenik?

Mislim da treba ojačati funkciju delagata u zakonodavnoj vlasti općine. Dio odgovornosti će svako pojedinačno preuzimati tako da će se jasno vidjeti ko se bavi ” politikanstvom” a ko radi u interesu građana. Nisam siguran da bilo ko želi da bude detektovan od građana da se bavi opstrukcijama ili ” navodi mlin na svoju vodu”, odnosno ” javne pare u svoj šlajbuk”.
Inače , maksimalno ću uvažavati i štiti dignitet vijećnika i neću dozvoliti neopravdane dezavuacije ili minimiziranje njihove uloge. Nastojati ću razvijati dijalog i toleranciju i kada se ne slažemo po nekim pitanjima.

Gdje vidite Srebrenik za dvije ili više godina?

Vremanski horizont od dvije, odnosno šest godina je sasvim dovoljan da se pokažu ali i naprave pomaci. Bio bi sretan kada bi vratio stanje na početne pozicije, tj. stabilizovao stanje i zaustavio propadanje, a onda moramo zajedno stvoriti uslove za napredak. Šansa će biti svima data, a uslov za rezultat je rad i dobra organizacija.

Koji su po vama prioriteti, i šta uraditi?

Uvijek je pitanje : Šta uradit?

Prvo, treba podvući crtu i početi.

Neću se baviti ” ganjanjem vještica” ali obećavam da niko neće biti izuzet za ono što je loše uradio u bilo kom ranijem periodu. Taj posao će raditi službe i pojedinci koji za to primaju platu : Ako ne bude brzih rezultata tražiti ću od istih da odstupe i tražiti nove koji će samo profesionalno raditi posao za solidnu platu uz uslov da mogu i da napreduju i da stiču nove vještine.

Inače raditi ćemo na bazi projekata , a izvore sredstava ćemo tražiti prema principu profitabilnosti projekta.

Pružiti ćemo privatnom sektoru da zaradi ali ćemo iste stimulisati da zapošljavaju građane i da na taj način preuzmu aktivnu socijalnu politiku kroz biznis i zapošljavanje.

Općina i mjesne zajednice , sa svojim službama , javnim ustanovama i javnim preduzećima, će biti nosilac rada i reda i poštovanja zakona i propisa.

Zalagati ću se da bilo kome ne naruši njegov pravni status; uz insistiranje i podstrek da organi policijski- sigurnosnih- tužilačkih – sudskih organa, kao treći stub, vlasti rade, neovisno i po zakonu, obavljaju efikasno svoj posao.

Hvala profesore i puno uspjeha na izborima.