Srebrenik.NET / Aktuelno / April mjesec čistoće – Odvoz krupnog otpada

April mjesec čistoće – Odvoz krupnog otpada

Tokom mjeseca marta i aprila Općina Gračanica u saradnji sa preduzećem Komus vrši tradicionalnu akciju odvoza krupnog otpada iz domaćinstava. Akcija počinje 25. marta u naseljima Drafnići, Podgaj, Malta, Pašalići, Varoš i Mejdanić a kontejneri će na lokacijama u ovim mjestima biti do 31. marta.
Obaveza je građana da krupni otpad odlažu u kontejnere a u krupnim otpadom se ne smatra šljaka, zemlja, građevinski i sličan otpad a odvoz istog se vrši po posebnom zahtjevu u i trošku vlasnika. Odlaganje ove vrste otpada u kontejnere predstavlja prekršaj koji će biti prijavljen i sankcionisan od strane nadležne općinske inspekcije.

Powered by WPeMatico